Naučno-tehnološki Centar

Naučno-tehnološki centar (NTC), sa sedištem u Novom Sadu, formiran je 2009. godine spajanjem više srodnih organizacionih delova unutar kompanije u cilju naučno-tehnološkog praćenja delatnosti kompanije i obezbeđenja inovacija u okviru podrške njenom poslovanju.

nis_onama_ntc

Glavni adut Centra predstavlja njegova kadrovska baza u kojoj su šest doktora nauka, više od 50 visokoprofesionalnih stručnjaka s master diplomom i više od stotinu stručnjaka sa bečelor diplomom.

Naučno-tehnološki centar, čija su prednost kvalifikovani i iskusni kadrovi, zadužen je za pripremu geološko-istraživačkih radova i proračuna rezervi, obrade seizmičkih podataka, razrade baze podataka i aplikativnih softvera, kao i pripremu projekata za opremanje bušotina. Takođe, u okviru NTC-a je centralna laboratorija koja omogućava da se putem analiza obezbedi program geološko istraživačkih radova (analize jezgara, svojstva nafte i fluida).

Osnovna delatnost

Naučno-tehnološka podrška u svim fazama upstream-a, od projektovanja i nadzora geološko-istraživačkih radova do izrade modela, monitoringa razrade i projektovanja izgradnje objekata infrastrukture i uređenja bušotina.

Osnovni pravci rada

 • Projektovanje geološko-istražnih radova za naftu i gas (geofizika, bušenje);
 • Nadzor nad geofizičkim radovima (supervajzing);
 • Obrada i kompleksna geološka interpretacija seizmičkih podataka;
 • Izrada 3D geoloških i hidrodinamičkih modela ležišta ugljovodonika, proračun rezervi nafte i gasa;
 • Izrada projekata razrade nalazišta ugljovodonika;
 • Analiza i monitoring razrade ležišta nafte i gasa;
 • Izrada projekata uređenja bušotina, podzemnih skladišta gasa, objekata infrastrukture i zaštite životne sredine;
 • Autorski nadzor nad izgradnjom zgrada, postrojenja i objekata infrastrukture;
 • Laboratorijske analize stena, fluida, vazduha i zemlje.
 • Analiza geološko-geofizičke informacije u tenderskoj dokumentaciji i priprema za učešće na tenderima.
 • Naučno-istraživački i razvojni radovi

U planu je da NTC postane regionalna baza, da zadovolji potrebe NIS-a, Gasprom njefta i njegovih ćerki kompanija, ali i da pruži eksterne usluge trećim licima van NIS-a.

U ovoj sekciji:

 •  

  Istraživanje i proizvodnja

  Eksploatacija nafte i gasa i proizvodnja geotermalne energije

 •  

  Servisi

  Servisne usluge u oblasti istraživanja i proizvodnje

 •  

  Promet

  Veleprodaja, maloprodaja i izvoz nafte, gasa i naftnih derivata

 •  

  Prerada

  Od benzina i dizel goriva do mašinskih ulja i sirovina za petrohemijsku industriju

 •  

  Energetika

  Proizvodnja energije i korišćenje obnovljivih izvora energije

 •  

  Naučno-tehnološki Centar

  Podrška u svim fazama istraživanja i proizvodnje