Prerada

Zahvaljujući konstantnim inovacijama i ulaganjima u našu rafinerijsku preradu obezbeđujemo Srbiji i regionu visokokvalitetna goriva.

nis_onama_prerada

NIS upravlja Rafinerijom nafte u Pančevu čiji je maksimalni projektovani kapacitet 4,8 miliona tona godišnje. Rafinerija u Pančevu, proizvodi: motorna goriva Evro-5 standarda, avio-gorivo, tečni naftni gas, sirovine za petrohemijsku industriju, ulje za loženje, bitumene i ostale naftne derivate. Stalna modernizacija prerađivačkih kapaciteta NIS-a omogućila je domaću proizvodnju goriva evropskog standarda kvaliteta, a NIS grupi obezbedila strateški važnu poziciju lidera na regionalnom tržištu naftnih derivata.

U Rafineriji nafte Pančevo u toku je izgradnja postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja, ključnog projekta druge faze modernizacije Rafinerije. Početak rada postrojenja planiran je za drugu polovinu 2019. godine. Nakon završetka ovog projekta, Rafinerija u Pančevu će proizvoditi veće količine najkvalitetnijih derivata, pre svega dizela, a takođe će početi i proizvodnja naftnog koksa, proizvoda koji se sada uvozi u Srbiju.

U ovoj sekciji:

 •  

  Istraživanje i proizvodnja

  Eksploatacija nafte i gasa i proizvodnja geotermalne energije

 •  

  Servisi

  Servisne usluge u oblasti istraživanja i proizvodnje

 •  

  Promet

  Veleprodaja, maloprodaja i izvoz nafte, gasa i naftnih derivata

 •  

  Prerada

  Od benzina i dizel goriva do mašinskih ulja i sirovina za petrohemijsku industriju

 •  

  Energetika

  Proizvodnja energije i korišćenje obnovljivih izvora energije

 •  

  Naučno-tehnološki Centar

  Podrška u svim fazama istraživanja i proizvodnje