Duboka prerada

Projekat „Duboka prerada sa tehnologijom odloženog koksovanja“ je kapitalna investicija druge faze modernizacije Rafinerije nafte u Pančevu.

nis_onama_prerada

Izgradnjom novih kapaciteta rafinerijska prerada NIS-a biće svrstana među najmodernije u Istočnoj Evropi

Osnovne informacije o projektu

 • Projekat „Duboka prerada sa tehnologijom odloženog koksovanja“ je kapitalna investicija druge faze modernizacije Rafinerije nafte u Pančevu. To je ujedno i jedna od najvećih najavljenih investicija u Srbiji u narednih nekoliko godina jer će u projekat biti uloženo više od 300 miliona evra
 • Izgradnjom novih kapaciteta rafinerijska prerada NIS-a biće svrstana među najmodernije u Istočnoj Evropi
 • Glavni projektant i kompanija koja upravlja izgradnjom na realizaciji „Duboke prerade“ je međunarodna kompanija CB&I
 • Početak komercijalne proizvodnje kompleksa „Duboke prerade“ planiran je u trećem kvartalu 2019. godine
 • Izgradnjom projekta povećava se dubina prerade na 99,2% sa sadašnjih 86% što praktično znači da prestaje proizvodnja visokosumpornog mazuta, a povećava se proizvodnja visokokvalitetnog benzina i dizela, kao i tečnog naftnog gasa
 • Novo postrojenje će omogućiti da se u asortiman proizvoda Rafinerije nafte u Pančevu uvrsti i koks koji je do sada uvožen u Srbiju
 • Osnovni ekološki aspekt ovog projekta je činjenica da prestaju uslovi za proizvodnju mazuta sa visokim sadržajem sumpora, što znači da na srpskom tržištu neće biti goriva koje pri sagorevanju uzrokuje emisiju značajnih količina sumpornih jedinjenja u atmosferu; takođe, biće dodatno smanjena emisija praškastih materija, a povećana energetska efikasnost Rafinerije
 • Strategija realizacije projekta predviđa da se tokom izvođenja radova daje prednost domaćim kompanijama što će pozitivno uticati i na povećanje angažovanja lokalne radne snage

Biznis efekti Duboke prerade

Kontinuiranom modernizacijom Rafinerije nafte u Pančevu, NIS je omogućio proizvodnju goriva evropskog kvaliteta u Srbiji, čime doprinosi energetskoj stabilnosti države. Realizacijom projekta „Duboka prerada“ NIS nastavlja trend stalnog inoviranja i poboljšanja svojih postrojenja i procesa radi obezbeđenja konstantne ponude visokokvalitetnih goriva, kao i uvođenja novih čistih tehnologija. Nakon izgradnje i početka rada novog postrojenja u trećem kvartalu 2019. godine očekuje se optimalno iskorišćenje kapaciteta rafinerije i povećanje efektivnosti prerade nafte u NIS-u sa sadašnjih 86 odsto na 99,2 odsto. Kapacitet novog postrojenja je 2.000 tona na dan. Radom novog postrojenja biće omogućena povećana proizvodnja visokokvalitetnog benzina, dizela i tečnog naftnog gasa, kao i početak proizvodnje koksa koji je do sada uvožen. Takođe, realizacijom projekta „Duboka prerada“ biće obezbeđeno da Srbija ispuni svoje međunarodne obaveze o smanjivanju sadržaja sumpora u određenim tečnim gorivima. Strategija realizacije projekta predviđa davanje prednosti domaćim kompanijama za izvođenje radova što će pozitivno uticati i na povećanje angažovanja lokalne radne snage.

Ekološki benefiti projekta

Osnovni ekološki aspekt projekta „Duboka prerada“ je činjenica da će se okončati proizvodnja mazuta sa visokim sadržajem sumpora, što znači da na srpskom tržištu neće biti goriva koje pri sagorevanju uzrokuje emisiju značajnih količina sumpornih jedinjenja u atmosferu. Tako će se, zahvaljujući projektu „Duboka prerada“, poboljšati ekološka situacija u celom regionu. Osim toga, Srbija će ispuniti zahtev Evropske energetske zajednice u smislu ograničavanja korišćenja goriva koja imaju visok sadržaj sumpora. Što se tiče same tehnologije proizvodnje koksa, koriste se najsavremenija tehnološka rešenja i tehnologije kojima će se obezbediti brižljiv odnos prema životnoj sredini i minimalna upotreba energetskih resursa. Izgradnjom novog postrojenja biće unapređena i energetska efikasnost Rafinerije.

Svečani početak radova na projektu „Duboka prerada“ obeležen je 23. oktobra 2017. godine u Rafineriji nafte Pančevo. Više o tom događaju ovde.

O projektu „Duboka prerada“ i modernizaciji Rafinerije nafte Pančevo možete saznati i na infografici.

U ovoj sekciji:

 •  

  Istraživanje i proizvodnja

  Eksploatacija nafte i gasa i proizvodnja geotermalne energije

 •  

  Servisi

  Servisne usluge u oblasti istraživanja i proizvodnje

 •  

  Promet

  Veleprodaja, maloprodaja i izvoz nafte, gasa i naftnih derivata

 •  

  Prerada

  Od benzina i dizel goriva do mašinskih ulja i sirovina za petrohemijsku industriju

 •  

  Energetika

  Proizvodnja energije i korišćenje obnovljivih izvora energije

 •  

  Naučno-tehnološki Centar

  Podrška u svim fazama istraživanja i proizvodnje