Promet

Struktura prometa NIS-a obuhvata izvozne i domaće veleprodajne isporuke sirove nafte, gasa i naftnih derivata, kao i maloprodaju gotovih naftnih derivata, tečnog naftnog gasa i niza pratećih proizvoda.

Gazprom 01

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/nis_onama_benzinske_stanice.jpg

Benzinske stanice

NIS ima najveću maloprodajnu mrežu benzinskih stanica u Srbiji i započeo je širenje u ovom segmentu u zemlje balkanskog regiona (Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku i Rumuniju).

U skladu sa ukupnom modernizacijom kompanijske maloprodajne mreže na teritoriji Srbije i njenom strategijom širenja u regionu, NIS nastupa na tržištu sa dva maloprodajna brenda: NIS Petrol i Gazprom.

Masovni brend NIS Petrol nudi potrošaču pouzdanost, dostupnost, savremene standarde usluga i garantovani kvalitet naftnih derivata. Benzinske stanice NIS Petrol najzastupljenije su u Srbiji. Pored Srbije, mreža NIS Petrol radi i u Republici Srpskoj.

Zarad veće efikasnosti rada i povećanja svog poslovanja na maloprodajnom tržištu u Srbiji i regionu, NIS je krajem 2012. lansirao premijum brend benzinskih stanica – Gazprom. Na objektima brenda Gazprom, potrošačima se nude goriva evropskog standarda, visokokvalitetna ulja i maziva i druga dopunska roba, bežičan pristup Internetu i bogati meni u restoranu koji uključuje i jela nacionalne kuhinje.

Danas, mreža Gazprom u Srbiji broji 16 benzinskih stanica, u Rumuniji 18, u Bugarskoj 35, a u Bosni i Hercegovini  – 27.

Sve nove i rekonstruisane benzinske stanice imaju savremene multipleks automate i potrošačima nude derivate evropskog kvaliteta. Objekti su otvoreni 24 časa dnevno, poseduju i prodavnice sa velikim brojem artikala, opremljeni su kafe-barovima ili restoranima sa pristupom internetu, prostranim parkinzima, dečjim igralištima, a postoje i pristupi za invalidna lica.

Sve vrste goriva prolaze strogu i redovnu laboratorijsku kontrolu i odgovaraju zahtevima domaćih i međunarodnih standarda. Efikasnost rada mreže povećana je zahvaljujući uvođenju najsavremenijih tehnologija.

NIS uvodi nove standarde usluživanja kupaca, nove tehnologije u rad NIS Petrol stanica, pažljivo prati kvalitet goriva na našim benzinskim pumpama i primenjuje fleksibilnu politiku cena.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/nis_onama_snabdevanje_brodova.jpg

Snabdevanje brodova

NIS obezbeđuje domaćim i stranim brodarskim kompanijama sigurno snabdevanje kvalitetnim gorivom na međunarodnom koridoru 7 – reci Dunav.

Aktuelni kapaciteti podrazumevaju četiri savremeno opremljene bunker stanice, namenjene snabdevanju inostrane i domaće flote koja radi u tranzitu, pozicionirane na strateški izuzetno povoljnim lokacijama na Dunavu – u Novom Sadu, Velikom Gradištu i u Prahovu. Savremena bunker stanica u Smederevu namenjena je isključivo snabdevanju pogonskim gorivom domaće flote koja saobraća na plovnim putevima Republike Srbije.

Imajući u vidu značajne potrebe domaćih brodarskih kompanija, ali i inostranih flota koje su u tranzitu, kompanija promoviše plan razvoja koji podrazumeva širenje postojeće mreže.

nis_onama_icon_right_blue Više

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/nis_onama_snabdevanje_vazduhoplova.jpg

Snabdevanje vazduhoplova

NIS je vodeći snabdevač avio-kompanija mlaznim gorivom i avionskim benzinom u Srbiji. Snabdevanje vazduhoplova gorivom na dve međunarodne avio-luke, u Beogradu i Nišu, predstavlja jedan kanal prodaje, a drugi kanal je izvoz avio-goriva na okolna tržišta, prvenstveno na tržište Rumunije i Mađarske.

Mlazno gorivo, namenjeno većini vazduhoplova – putničkim i kargo avionima, proizvodi se u dovoljnim količinama u postrojenjima rafinerijske prerade NIS-a. Takođe, u ponudi NIS-a je i avio-benzin, koji se obezbeđuje uvozom i koristi se uglavnom za poljoprivredu, školsku i poslovnu avijaciju.

nis_onama_icon_right_blue Više

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/nis_onama_logistika.jpg

Logistika

Kompanija ima mrežu skladišta naftnih derivata u Srbiji i poseduje savremen vozni park za prevoz naftnih derivata. Ukupan rezervoarski kapacitet NIS-a na skladištima i stovarištima iznosi 200.000 m³. Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i izgradnji rezervoara ukupnog kapaciteta od 100.000 m³.

Centralna skladišta derivata nafte NIS-a nalaze se u Beogradu, Nišu, Prahovu, Smederevu i Novom Sadu, kao i stovarišta u Jakovu, Čačku i Šapcu. i Elemiru. Osim navedenih skladišta, NIS po osnovu zakupa koristi i skladište Požega.

Za skladištenje TNG-a NIS raspolaže skladišnim prostorom 31.500 m³ na lokacijama Beograd, Čačak, Novi Sad, Niš, Šabac, Zrenjanin i Subotica.,

Skladišta i stovarišta  se nalaze na dobrom strateškom položaju, i pokrivena su veoma dobrom  infrastrukturom što omogućava nesmetano snabdevanje tržišta na svim delovima teritorije Republike Srbije, kao i izvoz derivata u region okruženja.

Prijem i otprema naftnih derivata se vrši svim vidovima unutrašnjeg transporta, drumom, železnicom, rekom, dok se prijem i otprema TNG-a vrši drumom i železnicom.

Pored skladišnih kapaciteta NIS u svom sastavu ima i punionice boca u Beogradu, Čačku, Nišu, Novom Sadu i Subotici, kapaciteta 17.500 tona na godišnjem nivou.

Sopstveni vozni park NIS-a broji oko 600 vozila za prevoz naftnih derivata, uključujući cisterne kapaciteta od 8 do 48 tona, železničke cisterne kapaciteta 62, 65, 75 i 77 tona, cisterne za avio-gorivo, kao i cisterne za prevoz crnih derivata.

U ovoj sekciji:

 •  

  Istraživanje i proizvodnja

  Eksploatacija nafte i gasa i proizvodnja geotermalne energije

 •  

  Servisi

  Servisne usluge u oblasti istraživanja i proizvodnje

 •  

  Promet

  Veleprodaja, maloprodaja i izvoz nafte, gasa i naftnih derivata

 •  

  Prerada

  Od benzina i dizel goriva do mašinskih ulja i sirovina za petrohemijsku industriju

 •  

  Energetika

  Proizvodnja energije i korišćenje obnovljivih izvora energije

 •  

  Prateće delatnosti

  Neprofilne aktive, ugostiteljske usluge i proizvodnja pijaće vode

 •  

  Naučno-tehnološki Centar

  Podrška u svim fazama istraživanja i proizvodnje

 •  

  Struktura poslovanja

  Pogledajte infografiku o našim delatnostima