NIS u brojkama

1.385

hilj. usl. tona je obim proizvodnje nafte i gasa*

3.605

hilj. tona obim prerade nafte i poluproizvoda*

323

javne benzinske stanice u Srbiji*

3.507

hilj. tona obim prometa naftnih derivata*

27

mlrd. RSD iznosi neto dobit NIS-a*

47

mlrd. RSD iznosi EBITDA*

14

malih elektrana

153.772

MWh Proizvodnja električne energije*

26,5

mlrd. RSD ukupnih investicija*

*Podaci su za 2017. godinu

U ovoj sekciji:

 •  

  NIS u brojkama

  Parametri koji dokazuju naš uspeh

 •  

  Upravljanje

  Upoznajte članove našeg rukovodećeg tima

 •  

  Misija, vizija, vrednosti

  Nepromenjiva načela koja nas menjaju na bolje

 •  

  Kodeks poslovne etike

  Dokument koji uređuje etičke norme NIS-a

 •  

  Istorija

  Saznajte kako je sve počelo

 •  

  Muzej NIS-a

  Čuvamo našu bogatu prošlost i tradiciju

 •  

  Nagrade i priznanja

 •  

  Odluke i pravilnici