Upravljanje

Efikasan rad organa upravljanja NIS-a obezbeđuje stabilan razvoj kompanije i predstavlja zalog poverenja akcionara, investitora i partnera. U skladu sa Statutom, struktura organa upravljanja NIS-a obuhvata: Skupštinu akcionara, Odbor direktora, Savetodavni odbor i personalni izvršni organ (generalni direktor).

U ovoj sekciji:

 •  

  NIS u brojkama

  Parametri koji dokazuju naš uspeh

 •  

  Upravljanje

  Upoznajte članove našeg rukovodećeg tima

 •  

  Misija, vizija, vrednosti

  Nepromenjiva načela koja nas menjaju na bolje

 •  

  Kodeks poslovne etike

  Dokument koji uređuje etičke norme NIS-a

 •  

  Istorija

  Saznajte kako je sve počelo

 •  

  Muzej NIS-a

  Čuvamo našu bogatu prošlost i tradiciju

 •  

  Nagrade i priznanja

 •  

  Odluke i pravilnici