Istorija

NIS je kompanija sa bogatom istorijom.

Od prvih koraka 1949. godine kada su se začeci jugoslovenske naftne privrede tek nazirali, razvila se uspešna energetska kompanija.

Osvrt na period dug skoro sedam decenija otkriva godine pune entuzijazma, rada, napretka i događaja.

2017

U Rafineriji nafte Pančevo svečano je obeležen početak izgradnje postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja, ključne investicije druge faze modernizacije Rafinerije. Ovaj projekat vredan je više od 300 miliona evra i njime je NIS nastavio tradiciju neprestane modernizacije svojih postrojenja i radnih procesa kako bi tržištu obezbedio najkvalitetnija goriva.

2016

U okviru Pogona za pripremu i transport nafte i gasa u Elemiru počelo je da radi Aminsko postrojenje za prečišćavanje prirodnog gasa u koje je uloženo više od 30 miliona evra. Osim pozitivnog biznis efekta, ovaj projekat ima i značajnu ekološku komponentu jer u potpunosti sprečava dospevanje ugljen dioksida u atmosferu.

2015

Na mreži GAZPROM benzinskih stanica širom Srbije počela je prodaja goriva nove generacije G-Drive 100. Novi stooktanski benzin proizveden u Rafineriji nafte Pančevo, sadrži aktivne komponente koji omogućavaju efikasniji rad motora, poboljšavaju njegove performanse i povećavaju njegovu snagu i dinamiku ubrzanja.

2014

NIS je zаpočeo prodаju prvog brendiranog motornog gorivа, premijum evro dizelа Ultra D koji je obogаćen i poboljšаn sа ciljem dа optimаlno štiti motor аutomobilа. Ultra D je dizel evro 5 kvаlitetа proizvedeni u Rаfineriji nаfte u Pаnčevu u koji se nаknаdno dodаju аditivi vrhunskog kvаlitetа.

2013

Počela je realizacija projekta razvoja sistema snabdevanja nalazišta kompanije električnom energijom. Pušteno je u rad prvo kogeneraciono postrojenje u Sirakovu za proizvodnju električne i toplotne energije iz gasa koje se dobija na toj sabirno-otpremnoj stanici.

2012

Svečano otvorena prva premijum brend benzinska stanica GAZPROM, u Beogradu. Ova maloprodajna mreža počinje ubrzano da se širi i u regionu: u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Rumuniji.

2012

Otvaranjem dve bunker stanice za brodove na Dunavu NIS je pokrenuo novu delatnost – sigurno snabdevanje domaćih i stranih brodova i brodskih kompanija kvalitetnim gorivom na važnim plovnim pravcima u Srbiji.

2012

Završena izgradnja kompleksa za hidrokreking i hidroobradu u Rafineriji nafte Pančevo koja označava završetak prve faze modernizacije rafinerijskog kompleksa NIS-a.

2011

Sledeći svoju strategiju da postane lider u okruženju, NIS počinje ubrzano da širi poslovanje i na tržište regiona. Formirana su zavisna preduzeća u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji, a kao podrška evropskim integracijama Srbije, otvoreno je predstavništvo Kompanije u Briselu.

2011

Upravni odbor NIS-a po prvi put u istoriji kompanije usvojio je dugoročnu Strategiju razvoja NIS-a na tržištu Balkana do 2020. godine. Glavni strateški cilj Kompanije do 2020. godine je postati najefikasnija, brzorastuća energetska kompanija u balkanskom regionu, održavajući lidersku poziciju na tržištu Srbije i ulazak među tri top kompanije u jugoistočnoj Evropi.

2010

NIS postaje javno društvo sa najvećim brojem akcionara (približno pet miliona) listirano na Beogradskoj berzi. Listiranjem NIS-a Beogradska berza dobija najveću “blue chip” kompaniju na svom listingu.

2009

U akcionare Kompanije ulazi ruska kompanija Gasprom njeft, na osnovu međudržavnog Kupoprodajnog sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o kupovini 51 odsto akcija.

2008

Na tržištu Srbije se pojavio brend ulja i maziva NISOTEC. Biznis maziva u NIS-u podrazumeva razvoj, proizvodnju i prodaju ulja i tehničkih tečnosti za potrošački, komercijalni i industrijski segment.

2005

Kompanija dobija status akcionarskog društva, a samim tim bira svoju Skupštinu akcionara, Upravni odbor i rukovodeće organe.

1999

Uništen je deo proizvodnih kapaciteta, najviše su oštećene rafinerije u Novom Sadu i Pančevu zbog NATO bombardovanja.

1991

Osnovano Javno preduzeće Naftna industrija Srbije. Sva preduzeća iz oblasti naftne privrede koja su do tada radila samostalno, po prvi put počinju da posluju pod jednom firmom.

1985

Počela eksploatacija nafte u Angoli, čime je Kompanija po prvi put ušla u koncesiju, van granica države. Od tada, pa do danas, NIS je proizveo preko 4,2 miliona tona nafte na koncesionim nalazištima Angole.

1982

Novi rekord u godišnjoj proizvodnji nafte od 1,3 miliona tona

1979

Ostvarena rekordna godišnja proizvodnja gasa od 1,14 mlrd kubnih metara.

1968

Počele s radom rafinerije nafte u gradovima Novi Sad i Pančevo. Prve dve decenije obeležene su izgradnjom primarnih rafinerijskih postrojenja. U drugom periodu, od 1980. do 1992. godine,  u cilju dublje  prerade sirove nafte, izgrađena su sekundarna postrojenja. Po tehnološkoj opremljenosti, rafinerije su u tom periodu bile u svetskom vrhu.

1968

Otkriveno nalazište nafte «Velebit», najveće u zemlji. Nafta „Velebit“ zbog svog hemijskog sastava potpuno odgovara  za proizvodnju naftenskih baznih ulja. Bazna naftenska ulja se visoko cene, u Evropi su u deficitu, a velike količine uvoze se iz Amerike i Azije. NIS  će uskoro početi proizvodnju naftenskih baznih ulja, upravo iz srpske nafte „Velebit“.

1963

Završena izgradnja prvog magistralnog gasovoda koji je spajao sva naftna polja sa gradom Pančevo gde će se izgraditi prva rafinerija.

1961

Izgrađen je Aeroservis „Beograd“ za snabdevanje avio-kompanija mlaznim gorivom. Te godine započela je intenzivna saradnja sa jugoslovenskim avio-prevoznikom JAT, da bi se kasnije ta saradnja proširila i na međunarodne avio-kompanije.

1953

Počela je intenzivna izgradnja prvih benzinskih pumpi u najvećim gradovima Srbije. Na počecima se promet naftnih derivata merio u desetinama hiljada tona, da bi nekoliko decenija kasnije prešao granicu od milion tona.

1952

Pronađeno prvo naftno polje na severu zemlje, kod Jermenovaca u Banatu, nedaleko od otkrivenog ležišta gasa. Iako ovo polje nije veliko, ono je imalo presudni značaj za razvoj cele naftne industrije u Srbiji. Dobijena su sredstva za dalja istraživanja i razvoj preduzeća, a ovo prvo polje bilo je za radnike škola iz oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa.

1949

Osnovano Preduzeće za istraživanje i proizvodnju nafte. Zadatak novoosnovanog preduzeća bio je da u istočnom delu Panonskog basena otkrije “crno zlato”. Pet meseci nakon osnivanja preduzeća, pronađeno je prvo ležište prirodnog gasa u Srbiji. Država počinje da izdvaja sredstva za istraživanje i investicije, a banke da odobravaju kredite za otvaranje naftnih i gasnih polja.

1945

Osnovano Trgovačko preduzeće za promet nafte i naftnih derivata. Nacionalizacijom i otkupom već postojećih petrolejskih stovarišta malog kapaciteta i izgradnjom novih, stvara se mreža stovarišta. To je osnova za buduću distributivnu mrežu koja se razvijala zajedno sa putnom mrežom i porastom broja motornih vozila.

U ovoj sekciji: