Vodeći projekti

Kompanija NIS svoju lidersku poziciju na regionalnom energetskom tržištu temelji na stalnom uvođenju modernih tehnologija i konstantnom unapređenju kvaliteta proizvoda i usluga.

Primena inovacija za NIS je jedan od osnovnih uslova napretka i razvoja, kao i najefikasniji odgovor na rastuće zahteve tržišta koji se ubrzano menjaju pojavom novih tehnologija. NIS neprestano modernizuje svoje poslovanje u oblasti naftno-gasnog biznisa, uvodi i usavršava nove metode eksploatacije nafte i gasa, gradi nova prerađivačka postrojenja, automatizuje poslovanje, razvija i modernizuje mrežu maloprodajnih objekata.

 

Strategijom je definisan i ambiciozni investicioni ciklus tokom kojeg će NIS investirati više od 2,2 milijarde dolara do 2025. godine.

Poslovanje NIS-a zasniva se na korporativnoj Strategiji razvoja do 2025. godine kojom su postavljeni temelji za dalji razvoj kompanije i povećanje vrednosti za akcionare, zaposlene i širu zajednicu u izazovnim makroekonomskim uslovima.

Pravci razvoja NIS-a definisani Strategijom su dalja modernizacija prerađivačkih kapaciteta NIS-a, očuvanje pokazatelja proizvodnje nafte i gasa i rast rezervi ugljovodonika, modernizacija i formatiranje maloprodajne mreže, izgradnja novih kapaciteta za proizvodnju električne energije i očuvanje pozicije regionalnog lidera po efikasnosti poslovanja. Strategijom je definisan i ambiciozni investicioni ciklus tokom kojeg će NIS investirati više od 2,2 milijarde dolara do 2025. godine.

Ključni razvojni projekti NIS-a u 2018. i 2019. godini biće završetak projekta „Duboka prerada“ u Rafineriji nafte Pančevo i izgradnja termoelektrane-toplane Pančevo.