Zemlje poslovanja

Srbija

Osnovni proizvodni i prerađivački kapaciteti, mreža benzinskih stanica, kao i kogeneraciona postrojenja NIS-a, nalaze se širom Republike Srbije.

Icon Icon Icon Icon

Angola

NIS posluje u ovoj zemlji još od 1980. godine, a pet godina kasnije je počela eksploatacija nafte. U Angoli, NIS trenutno radi u dva proizvodna bloka u konzorcijumu sa nekoliko internacionalnih kompanija, uključujući nacionalnu naftnu kompaniju Angole „Sonangol“.

Icon Icon

Bosna i Hercegovina

Krajem 2010. godine, NIS je učestvovao u osnivanju preduzeća «Jadran Naftagas» koje se bavi istraživanjem ugljovodonika na teritoriji Republike Srpske.

Operativne aktivnosti u domenu prometa i razvoja maloprodajne mreže u Bosni i Hercegovini NIS obavlja preko preduzeća «NIS Petrol d.o.o. Banja Luka» i «G Petrol Sarajevo». U 2012. počele su s radom prve benzinske stanice u Republici Srpskoj, a godinu dana kasnije NIS je preuzeo OMV benzinske stanice u Bosni i Hercegovini, jednu od najjačih mreža na tom tržištu. Maloprodajna mreža, koja broji ukupno 37 benzinskih stanica, funkcioniše pod dva NIS-ova brenda: premijum GAZPROM i masovni NIS Petrol.

Icon Icon Icon

Bugarska

U ovoj zemlji je NIS registrovao zavisno preduzeće „NIS Petrol EOOD“ . Sredinom 2013. godine u Bugarskoj je otvorena prva benzinska stanica pod brendom GAZPROM, a sada maloprodajna mreža u ovoj zemlji broji 35 objekata. NIS Petrol je kupio i skladišni kapacitet u Kostinbrodu kod Sofije, čime je otvorio mogućnost za razvoj distribucije goriva iz Srbije na sopstvene maloprodajne objekte, kao i za početak veleprodajnih aktivnosti.

Icon

Rumunija

„NIS Petrol SRL“, ćerka kompanija NIS-a u Rumuniji, bavi se istraživanjem i proizvodnjom, kao i razvojem maloprodajne mreže na teritoriji cele zemlje. «NIS Petrol» je takođe registrovan i za trgovinu električnom energijom što NIS-u omogućava da učestvuje u trgovini energijom na tržištu EU. U Rumuniji, koja geološki pripada Panonskom basenu, «NIS Petrol» je sa partnerima započeo geološko-istražne delatnosti u šest blokova u visokoproduktivnom regionu na zapadu zemlje. U Rumuniji, NIS sarađuje s četiri kompanije – kanadskom „East West Petroleum”, irskom „Moesia oil and gas”, engleskom „Zeta Petroleum“ i rumunskom „““Armax Gaz“. Mreža benzinskih stanica GAZPROM u Rumuniji ima 18 objekata.

Icon Icon Icon

Ruska Federacija

Predstavništvo NIS-a u Ruskoj Federaciji bavi se protokolarnom, administrativnom i logističkom podrškom kompaniji NIS, kao i saradnjom s kompanijom Gasprom njeft.

Icon

NIS Grupa je jedan od najvećih vertikalno integrisanih energetskih sistema u Jugoistočnoj Evropi. Osim u Srbiji, NIS delatnost razvija i u regionu Balkana. Regionalna ekspanzija odvija se u dva osnovna pravca – na polju istraživanja i proizvodnje nafte i gasa (u Rumuniji i Bosni i Hercegovini) i kroz razvoj maloprodajne mreže (u Bugarskoj, Bosni i Hercegovini i Rumuniji). Ukupno, NIS na tržištu Balkana upravlja mrežom od preko 400 benzinskih stanica u dva brenda – NIS Petrol i premijum brend GAZPROM. Pored toga, NIS je aktivan i na polju trgovine električnom energijom gde je, pored tržišta Srbije, prisutan i na tržištima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunije, Slovenije i Mađarske.

U ovoj sekciji: