Zemlje poslovanja

Srbija

Osnovni proizvodni i prerađivački kapaciteti, mreža benzinskih stanica, kao i kogeneraciona postrojenja NIS-a, nalaze se širom Republike Srbije.

Icon Icon Icon Icon

Evropska unija

NIS je prva kompanija iz Srbije koja je otvorila predstavništvo u Briselu. Otvaranje briselske kancelarije 2011. godine deo je poslovne strategije NIS-a da se dostigne vodeća pozicija u naftno-gasnoj privredi regiona i da se primene evropski standardi i vrhunske nove tehnologije u poslovanju. Predstavnici NIS-a u Briselu prate odgovarajuće direktive i regulativu Evropske unije u oblasti energetike, smanjenja emisije štetnih gasova i zaštite životne sredine uz nastojanje da pruže punu podršku pregovorima i procesu pristupanja Republike Srbije EU.

Icon

Angola

NIS posluje u ovoj zemlji još od 1980. godine, a pet godina kasnije je počela eksploatacija nafte. U Angoli, NIS trenutno radi u dva proizvodna bloka u konzorcijumu sa nekoliko internacionalnih kompanija, uključujući nacionalnu naftnu kompaniju Angole „Sonangol“.

Icon Icon

Bosna i Hercegovina

Krajem 2010. godine, NIS je učestvovao u osnivanju preduzeća «Jadran Naftagas» koje se bavi istraživanjem ugljovodonika na teritoriji Republike Srpske.

Operativne aktivnosti u domenu prometa i razvoja maloprodajne mreže u Bosni i Hercegovini NIS obavlja preko preduzeća «NIS Petrol d.o.o. Banja Luka» i «G Petrol Sarajevo». U 2012. počele su s radom prve benzinske stanice u Republici Srpskoj, a godinu dana kasnije NIS je preuzeo OMV benzinske stanice u Bosni i Hercegovini, jednu od najjačih mreža na tom tržištu. Maloprodajna mreža, koja broji ukupno 37 benzinskih stanica, funkcioniše pod dva NIS-ova brenda: premijum GAZPROM i masovni NIS Petrol.

Icon Icon Icon

Bugarska

U ovoj zemlji je NIS registrovao zavisno preduzeće „NIS Petrol EOOD“ . Sredinom 2013. godine u Bugarskoj je otvorena prva benzinska stanica pod brendom GAZPROM, a sada maloprodajna mreža u ovoj zemlji broji 35 objekata. NIS Petrol je kupio i skladišni kapacitet u Kostinbrodu kod Sofije, čime je otvorio mogućnost za razvoj distribucije goriva iz Srbije na sopstvene maloprodajne objekte, kao i za početak veleprodajnih aktivnosti.

Icon Icon

Rumunija

„NIS Petrol SRL“, ćerka kompanija NIS-a u Rumuniji, bavi se istraživanjem i proizvodnjom, kao i razvojem maloprodajne mreže na teritoriji cele zemlje. «NIS Petrol» je takođe registrovan i za trgovinu električnom energijom što NIS-u omogućava da učestvuje u trgovini energijom na tržištu EU. U Rumuniji, koja geološki pripada Panonskom basenu, «NIS Petrol» je sa partnerima započeo geološko-istražne delatnosti u šest blokova u visokoproduktivnom regionu na zapadu zemlje. U Rumuniji, NIS sarađuje s četiri kompanije – kanadskom „East West Petroleum”, irskom „Moesia oil and gas”, engleskom „Zeta Petroleum“ i rumunskom „““Armax Gaz“. Mreža benzinskih stanica GAZPROM u Rumuniji ima 18 objekata.

Icon Icon

Mađarska

Jedna od glavnih zemalja za izvođenje geološko-istražnih radova u Panonskom basenu. Partner NIS-a u ovoj državi je kompanija RAG (Austrija), sa kojom se radi u istražnom bloku u blizini srpske granice.

Icon Icon

Ruska Federacija

Predstavništvo NIS-a u Ruskoj Federaciji bavi se protokolarnom, administrativnom i logističkom podrškom kompaniji NIS, kao i saradnjom s kompanijom Gasprom njeft.

Icon

Hrvatska

Predstavništvo NIS-a u Hrvatskoj bavi se podrškom kompaniji NIS, uspostavljanjem poslovne saradnje sa potencijalnim partnerima i prati regulativu i projekte u oblasti energetike u ovoj zemlji.

Icon

Sedište Kompanije i njeni glavni proizvodni kapaciteti nalaze se u Republici Srbiji: naftna i gasna nalazišta, Rafinerija nafte Pančevo, mreža skladišta nafte, gasa i naftnih derivata, kao i maloprodajna mreža. U skladu sa strategijom dugoročnog razvoja, NIS u 2010. i 2011. započinje širenje delatnosti Kompanije van Srbije. Formirana su zavisna preduzeća u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji, a kao podrška evropskim integracijama Srbije, otvoreno je predstavništvo Kompanije u Briselu. NIS ima predstavništva i u Rusiji, Hrvatskoj i Angoli.

U ovoj sekciji: