Ozelenjavanje Obrenovca uz podršku NIS-a

U okviru programa „Zajednici zajedno“ kompanija NIS je podržala projekat „ Zeleni džepovi Obrenovca" koji ima za cilj zaštitu i unapređenje kvaliteta životne sredine na teritoriji opštine Obrenovac.

Osnovne aktivnosti projekta bile su usmerene na sanaciju i uređenje četiri manje lokacije u širem centru Obrenovca na kojim su duže vreme postojale divlje deponije. Projekat su realizovali mladi volonteri Eko-dvorišta u saradnji sa organima lokalne vlasti i stanovnicima četiri Mesne zajednice. Na mestu bivših deponija napravljene su nove zelene površine, tzv „džepni parkovi“ a u njihovom uređenju učestvovali su i predstavnici lokalne samouprave, kao i stanovnici Obrenovca.

Projekat „Zeleni džepovi Obrenovca“ finansiran je od strane Naftne industrije Srbije, u okviru konkursa „Zajednici zajedno“, putem kojeg kompanija nastoji da poboljša kvalitet života u zajednici u kojoj posluje. Projekti izabrani na javnom konkursu doprinose razvoju lokalnih zajednica, olakšavaju funkcionisanje brojnih ustanova i unapređuju rad kulturnih, obrazovnih i sportskih institucija.

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd