Bezbednost na radu

Priroda poslovanja u naftnoj industriji zahteva visok stepen zaštite zdravlja i sigurnosti na radu što predstavlja jedan od prioriteta i preduslova za uspešnost kompanije.

nis_or_bezbednost

U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu standardi Kompanije i postojeća praksa prevazilaze postojeće zakonske obaveze kako bi se obezbedilo efikasno upravljanje rizicima. Radi osiguranja bezbednosti angažovanih izvođača od njih se zahteva strogo poštovanje standarda Kompanije.

NIS nastoji da uvođenjem novih tehnoloških unapređenja smanji već prepoznate rizike

NIS nastoji da uvođenjem novih tehnoloških unapređenja smanji već prepoznate rizike. Pitanja bezbednosti i zdravlja na radu su obuhvaćena formalnim sporazumom sa sindikatom i definisana su Kolektivnim ugovorom. Menadžment Kompanije i zaposleni ličnim primerom i postupcima unapređuju HЅE performanse i demonstriraju posvećenost HSE principima.

Opredeljenje Kompanije je da posluje poštujući principe društveno odgovornog poslovanja i samo dobavljači (i njihovi podizvođači) koji ispunjavaju zakonsku regulativu Republike Srbije imaju mogućnost da učestvuju na tenderima i u nabavkama koje Kompanija sprovodi.

NIS vrši proces HSE pretkvalifikacije dobavljača u cilju poboljšanja prakse iz oblasti BZR, ZŽS i ZOP-a. Ovakva praksa je doprinela činjenici, da su mnogi dobavljači zbog toga podigli nivo bezbednosti u svojim kompanijama na viši nivo.

U ovoj sekciji:

 •  

  Energija sporta

  Podrška profesionalnom i dečjem sportu, promocija zdravog načina života

 •  

  Energija znanja

 •  

  Kultura bez granica

  Podrška kulturnim manifestacijama i projektima

 •  

  Zajednici zajedno

  Javni konkurs u regionima u kojima NIS posluje

 •  

  Filantropija i volonterizam

 •  

  Mapa socijalnih investicija