Predavanja naših stručnjaka

NIS organizuje gostujuća predavanja u saradnji sa partnerskim fakultetima radi dopune obrazovnom programu i upoznavanja sa poslovnim procesima kompanije.

Zahvaljujući gostujućim predavanjima NIS-ovih stručnjaka, kompanija se povezuje sa studentskom populacijom i upoznaje ih sa procesima koje oni izučavaju na fakultetu. Predavanja predstavljaju dopunu i podršku obrazovnim programima i upoznavanju studenata sa poslovnim procesima u NIS-u i mogućnostima primene teorijskog znanja u praksi.
Profesori sa partnerskih fakulteta takođe drže predavanja NIS-ovim zaposlenima.

U okviru programa „Energija znanja“ organizovano je više od 50 gostujućih predavanja NIS-ovih stručnjaka na fakultetima širom Srbije: Rudarsko-geološkom i Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Ekonomskom fakultetu u Subotici, Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka i Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, kao i na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

U ovim veoma važnim aktivnostima uzima učešće i generalni direktor Kompanije. U 2018. godini generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev održao je predavanja na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose – Univerzitetu MGIMO u Moskvi, kao i na prestižnom Judge Business School na Univerzitetu u Kembridžu na temu „Upravljanje i liderstvo u 4. industrijskoj revoluciji – izazovi i mogućnosti“.

U okviru programa Evropske unije „Trans-European Mobility Programme for University Studies (TEMPUS)“ projekta „Strengthening of Internationalization Policies at Universities in Serbia (SIPUS)“, na kojem je NIS kao partner iz privrede sarađivao sa univerzitetima u zemlji i inostranstvu, organizovana su tri seminara-radionice iz oblasti ljudskih resursa, za studente Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, kako bi se studentima iz ugla privrednog subjekta ukazalo na ključne veštine i kompetencije koje bi im omogućile da adekvatno odgovore na izazove savremenog tržišta rada.

U ovoj sekciji:

 •  

  Vesti

 •  

  Saradnja sa obrazovnim institucijama

 •  

  Olimpijade znanja

 •  

  Ruski jezik

 •  

  Predavanja NIS-ovih stručnjaka

 •  

  Stipendiranje

 •  

  Učionice i laboratorije

 •  

  Partnerstva