Saradnja sa obrazovnim institucijama

Kroz korporativni program „Energija znanja“ NIS već sedmu godinu sarađuje sa obrazovnim i naučnim institucijama, stipendira mlade talente i najbolje studente i ulaže u obrazovnu infrastrukturu.

Kompanija NIS sarađuje sa dva univerziteta u Srbiji, 8 univerziteta u regionu i Ruskoj Federaciji, kao i sa preko 30 fakulteta i 3 stručna naučna društva.

U decembru 2017. godine Kompanija NIS je u cilju nastavka uspešne saradnje potpisala novi Memorandum o saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Ključni partneri

Tehnička škola, Zrenjanin

NIS i Tehnička škola Zrenjanin su u septembru 2013.  potpisali Memorandum o saradnji. Posle 22 godine pauze u 2014. godini na inicijativu NIS-a ponovo je pokrenuto odeljenje trogodišnjeg obrazovanja na smeru „Rukovalac postrojenjima za dobijanje nafte i gasa“ za rad u naftnoj industriji. U školskoj 2014/2015. godini upisana je prva generacija ovog smera. Realizovana je stručna praksa za učenike u novootvorenom Trening centru NIS-a na Novom kompleksu u Zrenjaninu, kao i na objektima proizvodnje i lokacijama bušaćih i remontnih postrojenja naše kompanije. U septembru 2016. godine u Tehničkoj školi je otvoren „Naftaški kabinet“, koji je uz podršku NIS-a opremljen neophodnom opremom i alatima.

Srednje stručne škole u Pančevu

Kompanija NIS je 2017. godine potpisala Memorandume o saradnji sa Tehničkom školom ’’23. maj’’, Mašinskom školom „Pančevo“ i Elektrotehničkom školom ’’Nikola Tesla’ iz Pančeva.

U 2018. godini, u Tehničkoj školi „23. maj“, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, akreditovan je novi obrazovni profil „Tehničar za preradu nafte i gasa“ za potrebe Rafinerije nafte Pančevo. U školskoj 2018/2019. godini upisana je prva generacija od 30 učenika. U sklopu Memoranduma o saradnji donirana su sredstva za opremanje pametne učionice i ekološke laboratorije koja je opremljena najsavremenijom opremom za ispitivanje kvaliteta vode, vazduha i zemljišta.

Kroz Memorandum o saradnji sa Mašinskom školom u Pančevu i Elektrotehničkom školom „Nikola Tesla“ dopunjeni su i prilagođeni nastavni programi i opremnjeni su novi NIS kabineti u cilju poboljšanja uslova rad, prilagođavanja školskog programa i školovanje kadrova za potrebe Rafinerije nafte Pančevo.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/rudarsko-geoloski-fakultet.jpg
Rudarsko-geološki fakultet (Univerzitet u Beogradu)

Od 2013/2014. godine Modifikovani su i akreditovani studijski programi:
Osnovne akademske studije: studijski program Inženjerstvo nafte i gasa
Master akademske studije: modul Geologija nafte i gasa

Na RGF-u je opremljena računarska učionica, a u okviru saradnje organizuju se terenske posete NIS-ovim lokalitetima za studente završnih godina, kao i letnje prakse za studente.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/tehnicki-fakultet.jpg
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin (Univerzitet u Novom Sadu)

Školske 2014/2015. godine akreditovan je novi studijski program: Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa
Studijski program realizuje se u saradnji sa Uhtinskim državnim tehničkim Univerzitetom uz podršku Kompanije NIS.
U okviru saradnje realizuju se gostujuća predavanja i terenske posete postrojenjima NIS-a za studente i profesore, razmene studenata i nastavnog osoblja, letnje prakse za studente.

U saradnji sa Uhtinskim državnim tehničkim Univerzitetom na NIS-ovom smeru predaje 7 gostujućih profesora sa Univerziteta.
Na fakultetu je opremljena računarska učionica, a za studente i profesore Kompanija NIS obezbedila je i odgovarajuću LZO opremu.

Tehnološki fakultet (Univerzitet u Novom Sadu)

Memorandumom o saradnji predviđeno je kontinuirano unapređenje nastavnih planova predmeta i nastavnih aktivnosti studenata na smeru „Naftno-petrohemijsko inženjerstvo“.

Na fakultetu je opremljena računarska učionica, kao i moderna laboratorija za naftno-petrohemijsko inženjerstvo, namenjena unapređenju laboratorijskih vežbi na predmetima Tehnologija prerade nafte i Proizvodi nafte.

U saradnji sa fakultetom organizuju se gostujuća predavanja profesora u NIS-u, kao i predavanja NIS-ovih stručnjaka za studente „Naftno-petrohemijskog inženjerstva“.

Uspostavljena je saradnja Tehnološkog fakulteta sa Hemijskim fakultetom Nižegorodskog univerziteta „N.I. Lobačevski“ iz Rusije. Za studente ovog fakulteta organizuje se praksa u NIS-u.

U 2018. godini organizovano je gostujuće predavanje profesora sa Univerziteta „Lobačevski“ na Tehnološkom fakultetu, kao i poseta Kompaniji NIS.

U januaru 2019. Univerzitet u Novom Sadu potpisao je Memorandum o saradnji sa Ruskim državnim univerzitetom za naftu i gas „Gubkin“ iz Moskve. U narednom periodu planira se saradnja Tehnološkog fakulteta i Univerziteta „Gubkin“ na unapređivanju nastavnih programa i zajedničkim naučno-istraživačkim projektima.

Kompanija NIS ostvaruje uspešnu saradnju i sa univerzitetima u Ruskoj Federaciji.

Stipendisti NIS-a školuju se na prestižnim ruskim fakultetima i univerzitetima za naftu i gas, kao što su Ruski državni univerzitet za naftu i gas „I. M. Gubkin“, i Sanktpeterburški rudarski univerzitet, Uhtinski državni tehnički univerzitet, Tjumenjski industrijalni univerzitet i Nacionalni istraživački državni nižegorodski univerzitet „N.I. Lobačevski“ u Nižnjem Novgorodu.

U januaru 2019. godine, prilikom posete predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina Srbiji, Kompanija NIS potpisala je Memorandume o saradnji sa Ruskim državnim univerzietom za naftu i gas „I. M. Gubkin“ iz Moskve i Sanktpeterburškim rudarskim univerzitetom iz Sankt Peterburga, kao i nove Memorandume o saradnji sa Univerzitetom u Beogradu i Univerzitetom u Novom Sadu.

U ovoj sekciji:

 •  

  Vesti

 •  

  Saradnja sa obrazovnim institucijama

 •  

  Olimpijade znanja

 •  

  Ruski jezik

 •  

  Predavanja NIS-ovih stručnjaka

 •  

  Stipendiranje

 •  

  Učionice i laboratorije

 •  

  Partnerstva