Stipendiranje

U okviru korporativnog programa „Energija znanja“ uspostavljen je program stipendiranja najuspešnijih studenata, koji za cilj ima ulaganje u razvoj studenata kao visokoobrazovanog kadra za potrebe Kompanije.

Kroz program stipendiranja do sada je prošlo preko 90 stipendista.

Stipendije za studente u Srbiji:

 • najbolji studenti OAS i MAS Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (na smerovima „Inženjerstvo nafte i gasa“ i „Geologija nafte i gasa“)
 • godišnje pet darovitih studenata završnih godina OAS i MAS partnerskih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (preko Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu)
 • godišnje tri najbolja studenta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu sa smera „Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa“, akreditovanog 2014. u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Uhtinskim državnim tehničkim univerzitetom.
 • jedan student Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • tri prva pobednika NIS olimpijada znanja iz matematike, fizike i ruskog jezika

Stipendije za srpske studente u Ruskoj Federaciji (do sada ukupno 30 stipendista):

 • 13 studenata na Ruskom državnom univerzitetu za naftu i gas „I. M. Gubkin“ u Moskvi
 • 12 studenata na Sanktpeterburškom rudarskom Univerzitetu u Sankt Peterburgu
 • dva studenta– na Tjumenskom industrijalnom univerzitetu
 • dva najbolja diplomirana studenta Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na MAS na Uhtinskom državnom tehničkom univerzitetu
 • jedan student na Nacionalnom istraživačkom državnom nižegorodskom univerzitetu „N.I. Lobačevski“ u Nižnjem Novgorodu

U toku perioda stipendiranja stipendisti Kompanije obavljaju letnju praksu u trajanju od jednog do tri meseca nakon svake završene školske godine. Ugovorima o stipendiranju predviđeno je zasnivanje radnog odnosa u NIS-u nakon završetka fakulteta, i to na period od onoliko godina koliko je trajalo stipendiranje.

NIS-ova stipendija za studije u inostranstvu obuhvata troškove školovanja za sve godine studija, smeštaja, prevoza, medicinskog osiguranja, kao i mesečnu novčanu sumu. Studenti, sa druge strane, imaju obavezu da polažu ispite u roku i sa dobrim prosekom i obave letnju praksu nakon svake završene školske godine tokom perioda stipendiranja.

U školskoj 2017/2018. godini NIS je imao 41 aktivni ugovor o stipendiranju sa najuspešnijim studentima koji se školuju na ciljanim fakultetima Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, ali i na prestižnim univerzitetima za naftu i gas u Rusiji.

U 2018. godini zaposleno je 17 NIS stipendista – 9 stipendista sa fakulteta u Srbiji i 8 stipendista koji su se školovali na fakultetima u Ruskoj Federaciji (Sanktpeterburški rudarski univerzitet, Ruski državni univerzitet za naftu i gas „I. M. Gubkin“ i Uhtinski državni tehnički univerzitet).

U školskoj 2018/2019. godini Kompanija NIS je sklopila 12 novih ugovora o stipendiranju – od toga 3 u Ruskoj Federaciji i 9 u Srbiji.

U ovoj sekciji:

 •  

  Vesti

 •  

  Saradnja sa obrazovnim institucijama

 •  

  Olimpijade znanja

 •  

  Ruski jezik

 •  

  Predavanja NIS-ovih stručnjaka

 •  

  Stipendiranje

 •  

  Učionice i laboratorije

 •  

  Partnerstva