Učionice i laboratorije

U okviru programa „Energija znanja“ NIS renovira i oprema učionice, kabinete i laboratorije na fakultetima i u školama širom Srbije u cilju poboljšanja uslova za rad, unapređivanja praktičnih znanja, popularizacije prirodnih i tehničkih nauka i sprovođenja nastavnih i naučno-istraživačkih aktivnosti.

ucionice-i-laboratorije

Obezbeđuju se sredstva za renoviranje ili kompletnu adaptaciju, kao i opremanje kabineta laboratorijskom ili računarskom opremom.

Preko programa „Energija znanja“ NIS je do sada opremio preko 50 učionica i laboratorija u Srbiji.

Na Rudarsko-geološkom fakultetu opremljena je NIS računarska učionica za učenje na daljinu i nabavljena aparatura ROCKEVAL 6 za realizaciju novoakreditovanog master modula „Geologija nafte i gasa“.

Na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu opremljena je računarska učionica za realizaciju nastavnih aktivnosti i laboratorija za naftno-hemijsko inženjerstvo.

Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu opremljena je NIS računarska učionica za učenje na daljinu, kao i laboratorije za fiziku i hemiju. Obezbeđena je i LZO oprema za studente i profesore fakulteta.

Na Pedagoškom fakultetu u Somboru Univerziteta u Novom Sadu informatički kabinet je obezbeđen računarskom opremom u cilju stvaranja kvalitetnijih uslova za rad i edukaciju studenata i nastavnog kadra za dvojezična odeljenja u tri škole u Srbiji.
NIS je 2016. godine donirao finansijska sredstava Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu za nabavku računarske opreme za „Centar za ruske studije“.

Godine 2016. otvoren je Naftaški kabinet u Tehničkoj školi Zrenjanin.

U 2018. godini donirana su novčana sredstva za opremanje kabineta u srednjim stručnim školama u Pančevu: Tehničkoj školi „23. maj“, Mašinskoj školi „Pančevo“ i Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“.

Pored opremanja učionica i laboratorija na partnerskim fakultetima i u stručnim školama, Kompanija NIS je do sada, u okviru aktivnosti na polju popularizacije ruskog jezika, donirala sredstva za opremanje i adaptaciju preko 10 učionica i kabineta za ruski jezik u školama u Srbiji, kao i na Filološkom fakultetu u Beogradu.

U ovoj sekciji:

 •  

  Vesti

 •  

  Saradnja sa obrazovnim institucijama

 •  

  Olimpijade znanja

 •  

  Ruski jezik

 •  

  Predavanja NIS-ovih stručnjaka

 •  

  Stipendiranje

 •  

  Učionice i laboratorije

 •  

  Partnerstva