Izveštavanje

Izveštaj kompanije o održivom razvoju obuhvata oblasti finansijskog, proizvodnog, socijalnog, ekološkog i društveno odgovornog poslovanja, kao i odgovarajuće rezultate poslovanja za proteklu kalendarsku godinu i planove za srednjoročnu perspektivu.

U ovoj sekciji: