Zajednici zajedno

Kako bi doprineo unapređenju kvaliteta života u zajednicama u kojima posluje, NIS je devetu godinu zaredom nastavio i produbio partnerstvo sa 11 gradova i opština u Srbiji kroz program „Zajednici zajedno“.

U okviru ove saradnje, NIS je u proteklih devet godina podržao više od 900 projekata koji su doprineli socijalno-ekonomskom razvoju opština i gradova i u njih uložio više od milijardu dinara. Za potrebe građana u tim zajednicama 2017. godine NIS je izdvojio 110,5 miliona dinara, pomoću kojih će se realizovati ukupno 42 projekta.

Novina u saradnji je u tome što je NIS u godini za nama, u dogovoru sa predstavnicima opština i gradova, želeo da podrži realizaciju kapitalnih projekata iz pet oblasti, koji će imati dugoročni značaj za lokalnu zajednicu. Te oblasti su: sport, kultura, ekologija, nauka/obrazovanje i javno zdravlje i socijalna zaštita.

U skladu sa ciljevima saradnje, na osnovu anketnog istraživanja građana u lokalnim zajednicama, kao i uvida u strateške planove, u svakom gradu ili opštini finansirano je do pet projekata, izabranih na konkursu, koji su od prioritetnog značaja za najširu populaciju u tim sredinama. U svakoj lokalnoj zajednici izabrane su po tri oblasti u okviru kojih su zainteresovani mogli da prijavljuju svoje predloge.

Realizacijom ovih projekata NIS ostaje dobar komšija svim građanima zajednica u kojima posluje i privržen načelu da svoje poslovne uspehe pretoči u energiju za širi društveni napredak.

U ovoj sekciji:

 •  

  Energija sporta

  Podrška profesionalnom i dečjem sportu, promocija zdravog načina života

 •  

  Energija znanja

 •  

  Kultura bez granica

  Podrška kulturnim manifestacijama i projektima

 •  

  Zajednici zajedno

  Javni konkurs u regionima u kojima NIS posluje

 •  

  Filantropija i volonterizam

 •  

  Mapa socijalnih investicija