Karijera

NIS je kompanija sa savremenim pristupom poslovanju koja posebnu pažnju poklanja zaposlenima, najvažnijem činiocu uspeha i stečenog statusa najrespektabilnije kompanije na Balkanu. Definisana je politika čiji je cilj da privuče, pridobije, razvija, zadrži i nagradi prave ljude koji doprinose ostvarenju kompanijskih ciljeva.

Titula najpoželjnijeg poslodavca je cilj kojem Kompanija teži

Kroz beneficije za zaposlene, ulaganja u njihov profesionalni razvoj i različite programe podrške namenjene mladima, NIS je uvek okrenut ljudima. Ulaganje u njihovu profesionalnost kroz razvijen sistem motivacije garantuje da svaki zaposleni predstavlja eksperta u svom polju delovanja.

Kompanija upravljanju ljudskim resursima, kao jednom od najvažnijih činilaca, posvećuje posebnu pažnju. Svaka od oblasti upravljanja ljudskim resursima ima za cilj privlačenje najkvalitetnijih kandidata i zadržavanje zaposlenih sa najboljim učinkom i kvalitetom obavljanja radnih zadataka. Mehanizmi pronalaženja i privlačenja kandidata, kao i motivisanja i razvoja zaposlenih konstantno se unapređuju kako bi uz uspešne i zadovoljne zaposlene Kompanija osigurala lidersku poziciju.

Princip jednakih mogućnosti dosledno se poštuje prilikom zapošljavanja, uz garanciju da su ključni faktori pri izboru kandidata i razvoju zaposlenih njihov profesionalizam, iskustvo i znanje.

Informacija о obradi podataka о ličnosti
Izjava о pristanku na obradu podataka о ličnosti
Obaveštenje o čuvanju podataka o ličnosti

nis_karijera_ja_imam_ideju-icon

Ja imam ideju
Program motivacije za zaposlene

nis_karijera_nasi_ljudi-icon

Naši ljudi
Saznakjte šta naši zaposleni kažu o radu u kompaniji

nis_karijera_odgovornost_prema_zaposlenima-icon

Odgovornost prema zaposlenima
Zaposlenima u NIS-u je obezbeđen visok nivo socijalne zaštite

nis_karijera_povratak_u_srbiju-icon

Program „Povratak u Srbiju“
Zapošljavanje za stručnjake sa internacionalnim iskustvom