Odgovornost prema zaposlenima

Socijalna zaštita zaposlenih u NIS-u je na visokom nivou, a regulisana je Kolektivnim ugovorom.

nis_odgovornost_prema_zaposlenima_medium

Kompanija posebnu pažnju posvećuje bezbednosti zaposlenih i kvalitetnim uslovima za rad.

Socijalna zaštita zaposlenih u NIS-u je na visokom nivou, a regulisana je Kolektivnim ugovorom. Kolektivni ugovor NIS-a odgovara svim zahtevima Zakona o radu Srbije i savremenog tržišta rada. Pored prava garantovanih Zakonom, dokument predviđa i dodatne socijalne pogodnosti za zaposlene Kompanije, koje su usklađene sa savremenim međunarodnim standardima: dopunsko osiguranje, bolničko i ambulantno lečenje, stipendije, nagrade, pokloni, solidarna i finansijska pomoć.

Sindikati

NIS kao društveno odgovorna kompanija podržava slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja, tako da su i ključni socijalni partneri rukovodstva reprezentativni sindikati zaposlenih.

Reprezentativni sindikati učestvuju u izradi opštih akata kojima se regulišu pitanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i rešavanja stambenih potreba zaposlenih. Od posebnog značaja je i to što sporazumi sa sindikatima pokrivaju pitanja zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, a sami sindikati aktivno učestvuju i u rešavanju pitanja u vezi sa ličnom zaštitnom opremom, mehanizmima podnošenja žalbi, pravom na odbijanje opasnog rada, definisanjem budžeta za obuku iz zaštite na radu, kao i sprovođenjem periodičnih inspekcija.

Bezbednost i zdravlje zaposlenih

Bezbednost i zdravlje svih zaposlenih u NIS-u predstavlja prioritet za kompaniju. Pristup bezbednom radu nalaže da su osnovni nosioci elementarnih mera bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i industrijske bezbednosti upravo sami zaposleni i rukovodioci svih nivoa.

Svaki zaposleni NIS-a dužan je da prođe uvodnu obuku iz bezbednosti i zdravlja na radu i obaveznu protivpožarnu obuku. Takođe, u zavisnosti od radnog mesta, zaposleni treba da prođe određene specijalističke obuke. Kontinuirano podizanje nivoa sigurnosti i redovno praćenje zdravlja zaposlenih ostvaruje se, između ostalog, sistematskim pregledima i stalnom zdravstvenom kontrolom radnika koji rade na poslovima s posebnim uslovima rada.

Prednosti primene sistema upravljanja koji se koristi u oblasti industrijske bezbednosti (IB),
bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) i zaštite životne sredine (ZŽS) ogledaju se u smanjenju broja akcidenata i povreda.

Bezbednosne mere na benzinskim stanicama NIS-a

Kompanija NIS posvećuje posebnu pažnju bezbednosti zaposlenih i kupaca na benzinskim stanicama. Sve benzinske stanice su pokrivene video nadzorom, alarmnim sistemima, kao i specijalnim kasama koje omogućavaju da se na benzinskim stanicama nalazi samo minimalna količina gotovog novca. Taj celokupan sistem je uvezan u dva Monitoring centra u Novom Sadu i Beogradu, tako da time omogućujemo stalno praćenje stanja na objektima. To je doprinelo da od 2008. godine, pa do danas, broj izvršenja krivičnih dela razbojništva na benzinskim stanicama NIS-a bude u stalnom u padu – od 79 zabeležnih 2008. godine na 20 izvršenih prošle, 2016. godine.

Svi zaposleni na benzinskim stanicama su obučeni za bezbednosne postupke u slučajevima razbojništva i provalnih krađa, a nakon obuke vrše se i kontrole i testiranje usvojenih postupaka. Zaposleni na benzinskim stanicama NIS-a informišu se i putem brošure pod nazivom «Oružana pljačka» sa 10 najvažnijih postupaka kojih treba da se pridržavaju u slučaju razbojništva i oružane pljačke.

Jedna od najvažnijih preporuka iz brošure se odnosi na nepružanje otpora izvršiocima, posebno naoružanim licima, uz konstataciju da je život najvažniji. Navodi se da zaposleni treba da budu kooperativni, ispune zahteve, ne provociraju i ne izazivaju izvršioca krivičnog dela, jer time mogu da ugroze svoju, bezbednost kolega i kupaca.

U ovoj sekciji:

 •  

  Aktivni konkursi

  Pogledajte ponudu slobodnih radnih mesta

 •  

  Prijava za bazu kandidata

  Pošaljite nam svoju biografiju

 •  

  Trening i razvoj

  Neprestano razvijamo profesionalne veštine zaposlenih

 •  

  Studentska praksa

  Pružamo studentima da steknu svoja prva praktična iskustva

 •  

  Naši ljudi

  Saznajte šta naši zaposleni kažu o radu u kompaniji

 •  

  Odgovornost prema zaposlenima

  Zaposlenima u NIS-u je obezbeđen je visok nivo socijalne zaštite

 •  

  Ja imam ideju