Trening i razvoj

Da bismo unapređivali poslovanje, presudno je usavršavanje naših zaposlenih.

nis_karijera_razvoj_karijere

Naš cilj je da uvek imamo spremne i obučene zaposlene koji mogu da preuzmu najodgovornije pozicije u kompaniji.

Aktivnim ulaganjem u razvoj znanja i veština zaposlenih i izgradnjom sistema kvalitetne i kontinuirane obuke stvaramo mogućnost da naši zaposleni steknu kvalifikacije koje odgovaraju evropskim i međunarodnim standardima u svim segmentima poslovanja, podržavamo uspeh i konkurentsku prednost naše Kompanije.

Nudimo razvijen sistem obuka za sve nivoe zaposlenih (od početnih pozicija, specijalista, eksperata do menadžera svih nivoa). Pored profesionalno-tehničkih, zakonom obaveznih obuka, zaposleni se upućuju na treninge sa ciljem unapređenja menadžerskih i liderskih veština, kao i na konferencije, seminare čije su teme važne za poslovanje Kompanije.

U cilju da obezbedimo kontinuirano učenje, unapređenje veština i znanja i razvoj karijere naših zaposlenih u skladu sa svetskim standardima, razvijamo saradnju sa vodećim poslovnim školama u zemlji kao i inostranstvu, renomiranim partnerima za trening i razvoj, univerzitetima i naučnim insistucijama.

Naš cilj je da uvek imamo spremne i obučene zaposlene koji mogu da preuzmu najodgovornije pozicije u kompaniji.

Kompanija NIS osvojila prvu nagradu za Talent menadžment u Srbiji za 2016. Godinu na takmičenju organizovanom od strane Stanton Chase International-a.

U ovoj sekciji:

  •  

    Razvoj zaposlenih

  •  

    Korporativni univerzitet

  •  

    Profesionalni trening