Razvoj talenata

Svrha koncepta upravljanja razvojem talenata je da obezbedi standardizovan i reputabilan sistem identifikacije, razvoja i promocije talenata na nivou Kompanije.

nis_karijera_razvoj_karijere

NIS je 2015. nagrađen za najkompleksniji pristup u razvoju talenata, a 2016. Kompanija je osvojila prvu nagradu za Talent menadžment u Srbiji od strane “Stanton Chase-a” u trci sa priznatim internacionalnim kompanijama koje posluju u Srbiji.

Nagrada je kruna NIS-ovim dobrim praksama u upravljanju talentima, kao što su: ocenjivanje gotovo 8.000 zaposlenih po korporativnim kompetencijama koje je osnova procene potencijala i daljih razvojnih planova zaposlenog, interni centri procene i razvoja (AC/DC) koji omogućavaju objektivnije donošenje odluka u vezi sa razvojnim potrebama i promocijom zaposlenih, succession planning proces i individualni pristup razvoju ključnih zaposlenih kroz individualne planove razvoja, modeli karijernog puta specifični za svaki biznis Blok kojima se transparentno prikazuju koraci i preduslovi za karijerno napredovanje i renomirani programi Korporativnog univerziteta koji pripremaju zaposlene za svaki sledeći nivo u Kompaniji.

U ovoj sekciji:

  •  

    Razvoj zaposlenih

  •  

    Korporativni univerzitet

  •  

    Profesionalni trening