Na Beogradskoj berzi predstavljeni rezultati poslovanja NIS grupe u prvom kvartalu 2019. godine

NIS je danas na Beogradskoj berzi stručnoj javnosti predstavio rezultate poslovanja za prvo tromesečje 2019. godine. Stručnoj javnosti, investitorima, brokerima i akcionarima rezultate je prezentovao Anton Čerepanov, zamenik generalnog direktora NIS-a i direktor Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo.

Čerepanov je predstavio sve parametre u poslovanju NIS Grupe i tom prilikom istakao da su prioriteti u prvom tromesečju bili realizacija planiranih investicija i nastavak radova na korporativnim projektima koji će obezbediti dalji razvoj kompanije. Ukupna ulaganja iznosila su 8,3 milijarde dinara, što je 6 odsto više nego u prvom tromesečju 2018. godine.

Stručna javnost je upoznata da su finansijski rezultati bili pod uticajem spoljnjeg okruženja i planiranih aktivnosti NIS-a, tako da EBITDA iznosi 6,3 milijarde dinara, dok je neto dobit 158 miliona dinara. U ovom periodu proizvedena je 321 hiljada uslovnih tona nafte i gasa, dok ukupan obim prerade nafte i poluproizvoda iznosi 599 hiljada tona. U oblasti bezbednosti na radu rezultati su unapređeni – Indikator povreda sa izgubljenim danima (pokazatelj LTIF) je smanjen 38 odsto u odnosu na prvi kvartal prethodne godine.

Nakon izlaganja, direktor Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo je odgovarao na pitanja stručne javnosti.

Kontakt:

Pres služba
(011) 205 8037
press@nis.eu
Milentija Popovića 1
11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Više na strani http://www.nis.eu/lat/o-nama

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd