Nastavak saradnje NIS-a i Univerziteta u Beogradu

Generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko i rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladimir Bumbaširević potpisali su danas Memorandum o nastavku saradnje kompanije i univerziteta u oblasti obrazovanja, istraživanja i razmene znanja.

Generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko i rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladimir Bumbaširević potpisali su danas Memorandum o nastavku saradnje kompanije i univerziteta u oblasti obrazovanja, istraživanja i razmene znanja
Generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko i rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladimir Bumbaširević potpisali su danas Memorandum o nastavku saradnje kompanije i univerziteta u oblasti obrazovanja, istraživanja i razmene znanja

Produžetak saradnje NIS-a i Univerziteta u Beogradu će doprineti daljem povezivanju naučnog rada sa poslovnim aktivnostima NIS-a, kroz organizovanje studentske prakse u kompaniji, gostujuća predavanja stručnjaka iz NIS-a na univerzitetu, kao i putem obuka, treninga, stručnih savetovanja i zajedničko učešće na projektima iz Fondova EU.

Saradnja NIS-a i Univerziteta u Beogradu traje od 2010. godine, a pored toga kompanija sarađuje i sa devet fakulteta ovog univerziteta (Rudarsko-geološkim, Tehnološko-metalurškim, Mašinskim, Hemijskim, Građevinskim, Saobraćajnim, Fizičkim, Filološkim i Medicinskim fakultetom). Na inicijativu NIS-a, na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu je modifikovan i akreditovan studijski program Inženjerstvo nafte i gasa, kao i modul Geologija nafte i gasa na master studijama, čime su stvoreni uslovi za obrazovanje budućih inženjera za potrebe privrede i NIS-a.

Saradnja NIS-a i Univerziteta u Beogradu traje od 2010. godine
Saradnja NIS-a i Univerziteta u Beogradu traje od 2010. godine

Saradnju sa obrazovnim i naučnim instituacijama NIS razvija u okviru programa „Energija znanja“. Takođe, kompanija je 2013. godine potpisala Ugovore o stipendiranju sa 16 studenata Rudarsko-geološkog fakulteta. Programom stipendiranja je, pored finansijske podrške, letnje prakse i učenja jezika, predviđeno zasnivanje radnog odnosa u NIS-u nakon završetka fakulteta u redovnom roku. Prvi stipendista sa ovog fakulteta zaposlen je u NIS-u 2014. godini, a do kraja 2015. godine planira se dodatno zapošljavanje najboljih studenata.

Kontakt:

Pres služba
(011) 205 8037
press@nis.eu
Milentija Popovića 1
11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, kao i promet širokog asortimana naftnih derivata. Više na strani nis.eu/o-nama

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd