NIS na Beogradskoj berzi predstavio rezultate poslovanja za prvi kvartal 2018.

NIS je na Beogradskoj berzi danas predstavio stručnoj javnosti rezultate poslovanja za prvo tromesečje 2018. godine. Stručnoj javnosti, investitorima, brokerima i akcionarima rezultate je predstavio Anton Fjodorov, Direktor Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo.

Fjodorov je istakao da je NIS Grupa u prvom tromesečju ostvarila neto dobit od 3,7 milijardi dinara, dok je pokazatelj EBITDA (dobit pre plaćanja kamata, poreza na dobit i amortizacije) 8,9 milijardi dinara.

Stručna javnost je upoznata i da je NIS Grupa u prva tri meseca poslovanja u okviru operativnih pokazatelja u segmentu istraživanja i proizvodnje ostvarila plan obima proizvodnje ugljovodonika, da je rast obima prerade i dorade porastao za 3%, kao i da je ukupan obim prometa porastao za 7%. Predstavljeni su i glavni projekti u oblasti Bloka Energetika Prometa i Prerade.
Na kraju je zaključeno da je NIS grupa u prvom tromesečju poslovanja imala rast obima prometa, kao i dobre makroekonomske pretpostavke.

Nakon izlaganja, direktor Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo je odgovarao na pitanja stručne javnosti.

Kontakt:

Pres služba
(011) 205 8037
press@nis.eu
Milentija Popovića 1
11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Više na strani http://www.nis.eu/lat/o-nama

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd