NIS-u uručena Zlatna plaketa Beogradske berze za odnose sa investitorima

NIS a.d. Novi Sad je drugu godinu zaredom dobitnik Zlatne plakete Beogradske berze za najbolje odnose sa investitorima. Ovo priznanje je nova potvrda da je domaća investiciona javnost prepoznala opredeljenje NIS-a da o svojim aktivnostima pravovremeno i sveobuhvatno informiše akcionare i investitore i da odnose sa njima gradi na međusobnom poverenju i dvosmernoj komunikaciji.

Priznanje je u ime NIS-a primila Jelena Stanković, rukovodilac Službe za odnose sa investitorima

Za NIS, ova nagrada, koja je kompaniji dodeljena šesti put od početka dodeljivanja nagrade Beogradske berze, ujedno predstavlja i podstrek da nastavi da unapređuje svoju poslovnu praksu u ovoj oblasti i bude primer drugim kompanijama u Srbiji i regionu.

Nagrada je utoliko značajnija jer je dodeljena u konkurenciji 16 kompanija, a o priznanju je odlučivala stručna komisija u kojoj su bili ugledni finansijski analitičari i univerzitetski profesor. Priznanje je dodeljeno na osnovu procene 35 kriterijuma otvorenosti kompanija prema investicionoj javnosti, među kojima su objavljeni aktuelni i istorijski izveštaji, informacije o performansama kompanije na tržištu kapitala (cena akcija i vrednost prometa), prisutnost kompanije na društvenim mrežama, postojanje objavljenih kontakata i audio i video zapisa za investitore na internet prezentaciji kompanije, objavljeni izveštaji o održivom razvoju, itd.

Zlatna plaketa za odnose sa investitorima u 2018. godini NIS-u je uručena na Međunarodnoj konferenciji Beogradske berze koja je danas održana u Beogradu. Priznanje je u ime NIS-a primila Jelena Stanković, rukovodilac Službe za odnose sa investitorima.

„Za našu kompaniju ovo je veliko priznanje i pokušaćemo da i u narednom periodu opravdamo ukazano poverenje, kao i da budemo još bolji. Nadamo se daljoj uspešnoj saradnji i novim poslovnim izazovimaˮ, rekla je Jelena Stanković.

Andrej Djug, direktor Sektora za podršku projektu Duboka prerada

Na konferenciji Beogradske berze investicionoj javnosti je predstavljen i projekat «Duboka prerada», ključni projekat druge faze modernizacije Rafinerije nafte u Pančevu. O ovoj investiciji vrednoj 300 miliona evra prisutnima je govorio Andrej Djug, direktor Sektora za podršku projektu koji je istakao da će nakon realizacije projekta rafinerija u Pančevu po dubini prerade biti u rangu najboljih svetskih rafinerija.

On je naveo da se komercijalni rad postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja planira za treći kvartal 2019. godine. Za građane će to pre svega značiti veće količine najkvalitetnijih goriva domaće proizvodnje, ali i početak proizvodnje koksa, proizvoda koji se sada uvozi u našu zemlju. Pored toga, ovaj projekat ima i značajne ekološke prednosti, među kojima je i sticanje uslova za prestanak proizvodnje mazuta sa visokim sadržajem sumpora čime će biti unapređena zaštita životne sredine u celoj Srbiji.

Kontakt:

Pres služba
(011) 205 8037
press@nis.eu
Milentija Popovića 1
11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Više na strani http://www.nis.eu/lat/o-nama

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd