NIS ulaže u podizanje ekološke svesti građana

U okviru programa društveno-odgovornog poslovanja „Zajednici zajedno“, kompanija NIS podržala je projekat Regionalnog centra za talente “Mihajlo Pupin“ pod nazivom “Zelena ostrva za čistije Pančevo“.

Stefan Despotović, direktor Direkcije za eksterne komunikacije NIS-a

Ovim projektom se doprinosi uspostavljanju integralnog sistema upravljanja komunalnim otpadom i stvaraju se uslovi za smeštaj razvrstanog ambalažnog i kabastog otpada kojim upravlja JKP „Higijena“ Pančevo.

Na konferenciji koja je danas održana povodom ovog projekta u Gradskoj upravi Grada Pančeva, prisustvovao je Predrag Živković, zamenik gradonačelnika Pančeva, Stefan Despotović iz kompanije NIS, predstavnici Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin“, JKP „Higijene“ Pančevo, kao i mnogobrojni partneri na projektu.

Predrag Živković, zamenik gradonačelnika Pančeva, zahvalio se kompaniji NIS na podršci ovom ekološkom projektu i dugogodišnjoj saradnji: „Naglasio bih da se radi o 20 zelenih ostrva sa kontejnerima za ambalažni i komunalni otpad. Radi se o projektu koji za cilj ima, pored toga što se stvaraju uslovi za zdraviju životnu sredinu, i edukativnu funkciju, u smislu da se građani informišu da ovakav projekat postoji, da se menja svest naših sugrađana kada je u pitanju tretman otpada, a uslovi za to su se stvorili ovim zelenim ostrvima,“ istakao je Živković .

Predrag Živković, zamenik gradonačelnika Pančeva

„NIS i Grad Pančevo imaju izuzetno dobru dugogodišnju saradnju. Pored poslovanja Rafinerije nafte Pančevo, NIS je prisutan u gradu i putem velikog broja podržanih projekata. Istakao bih da je značaj ovog projekta što oslikava naš slogan „Budućnost na delu“, i generacijama koje dolaze ostavlja zdraviju životnu sredinu. Mogu da kažem zasigurno da će NIS i Pančevo kroz društveno odgovorne projekte nastaviti svoju saradnju“, izjavio je Stefan Despotović, direktor Direkcije za eksterne komunikacije NIS-a.

Kompanija NIS je u projekat “Zelena ostrva za čistije Pančevo“ uložila blizu 3 miliona dinara u cilju suzbijanja nepropisnog odlaganja otpada iz domaćinstava, divljih deponija i lošeg upravljanja otpadom. JKP “Higijena” Pančevo dobila je donaciju od NIS-a u vidu 24 velika metalna kontejnera za odlaganje šuta i drugog kabastog otpada.

Kontakt:

Pres služba
(011) 205 8037
press@nis.eu
Milentija Popovića 1
11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Više na strani http://www.nis.eu/lat/o-nama

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd