O primeni evropskih pravila u zaštiti konkurencije

Kancelarija za saradnju sa institucijama EU kompanije NIS organizovala je 29. oktobra radionicu na temu „Politika konkurencije EU, primena u Srbiji“, kako bi zaposlene informisala o ovoj tematici koja je relevantna za poslovanje NIS-a.

O nadležnostima nacionalne Komisije za zaštitu konkurencije govorio je Andrej Plahutnik, rukovodilac tima na projektu podizanja kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije, dok je na specifičnosti zakonodavnog rešenja u oblasti politike konkurencije ukazao Vladimir Međak, pomoćnik direktora Kancelarije za Evropske integracije Republike Srbije.

Radionica je organizovana u okviru ciklusa predavanja „NIS i pristupni pregovori“, a naredna, čija će tema biti „Sprovođenje politike državne pomoći EU u Srbiji“ biće održana u drugoj polovini novembra.

Kontakt:

Pres služba
(011) 205 8037
press@nis.eu
Milentija Popovića 1
11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, kao i promet širokog asortimana naftnih derivata. Više na strani nis.eu/o-nama

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd