Odbor direktora NIS-a usvojio Biznis plan kompanije za 2017. godinu

Odbor direktora NIS-a usvojio je Biznis plan kompanije za 2017. godinu. U skladu sa usvojenim dokumentom, prioriteti NIS-a ostaju investicije u ključne razvojne projekte, povećanje operativne efikasnosti, kao i očuvanje profitabilnosti biznisa, uprkos složenim makroekonomskim uslovima i tržišnim prilikama.

final-dsc_5992

Odbor direktora je potvrdio investicioni program NIS-a za 2017. godinu u iznosu od 28,6 milijardi dinara, odnosno 6 odsto više u poređenju sa 2016. godinom. U oblasti istraživanja i proizvodnje Biznis plan predviđa povećanje resursne baze i realizaciju programa bušenja i geološko-tehničkih mera na profitabilnim investicionim projektima, uz korišćenje podataka dobijenih regionalnim modelovanjem Panonskog basena. Prioritet u segmentu servisa biće povećanje efikasnosti, korišćenje novih tehnologija, kao i pružanje usluga trećim licima, pre svega povećanje prisustva kompanije na tržištu servisnih usluga Evropske unije.

U oblasti prerade nafte NIS će nastaviti sa realizacijom druge faze modernizacije prerađivačkih kapaciteta i projekata koji su usmereni na povećanje operativne i energetske efikasnosti. U 2017. godini će se nastaviti sa aktivnostima na projektu „Duboka prerada“ usmerenih na proširenje asortimana i maksimizaciju proizvodnje visokoprofitabilnih derivata. Kada je reč o prometu, kompanija planira dalji razvoj premijalnih brendiranih goriva, modernizaciju maloprodajne mreže u Srbiji i zemljama regiona Balkana, kao i razvoj dodatnih usluga na maloprodajnim objektima NIS-a.

NIS će i u 2017. godini nastaviti sa diversifikacijom poslovanja, pre svega kada je reč o projektima u oblasti energetike i proizvodnje i prodaje električne energije. Biznis planom su za sledeću godinu predviđene aktivnosti na izgradnji Termoelektrane-toplane u Pančevu kapaciteta 140 MW, kao i aktivnosti na izgradnji vetroparka „Plandište“. Pored toga u fokusu će biti i razvoj projekata u oblasti komprimovanog prirodnog gasa, pre svega izgradnja postrojenja za KPG „Ostrovo“ i dalji razvoj maloprodaje u ovom segmentu.

NIS će takođe ostati posvećen sprovođenju mera za povećanje operativne efikasnosti kao ključnom odgovoru na nepovoljne tržišne trendove. Utvrđeno je da u NIS-u potencijal za povećanje operativne efikasnosti iznosi 9,9 milijardi dinara u periodu 2017-2019. godine.

Vadim Jakovljev, predsednik Odbora direktora NIS-a i prvi zamenik generalnog direktora kompanije «Gasprom njeft» je izjavio :

„Realizacija usvojenog Biznis plana će omogućiti kompaniji NIS da i sledeće godine očuva profitabilnost i da nastavi sa realizacijom ključnih investicionih projekata, koji su od velikog značaja za ekonomiju Srbije i region Balkana u celini. Ponosimo se činjenicom da NIS postiže dobre rezultate, pokazujući otpornost na uticaj nestabilne makrosredine. U 2017. godini NIS će nastaviti sa realizacijom biznis-strategije, čiji je osnovni cilj – postati regionalni energetski lider“.

Tagovi:

Kontakt:

Pres služba
(011) 205 8037
press@nis.eu
Milentija Popovića 1
11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, kao i promet širokog asortimana naftnih derivata. Više na strani nis.eu/o-nama

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd