Odbor direktora NIS utvrdio predlog odluke o isplati dividendi

Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad održao je 6. maja 2019. godine pisanu sednicu na kojoj je, između ostalog, utvrdio predlog Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2018. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti Društva.

Predlogom Odluke je za isplatu dividende akcionarima predviđeno 6.517.524.188 dinara, odnosno 25 odsto neto dobiti Društva za 2018. godinu. U toj godini NIS a.d. Novi Sad ostvario je neto dobit od 26.067.489.000 dinara.

Odbor direktora je, takođe, odobrio Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2018. godinu i utvrdio predlog odluke Skupštine akcionara NIS-a o usvajanju tog izveštaja. Pored toga, na sednici je razmotren i prihvaćen Izveštaj nezavisnog revizora „PricewaterhouseCoopers“ o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2018. godinu i utvrđen predlog odluke Skupštine akcionara o usvajanju navedenog Izveštaja.

Datum održavanja XI redovne sednice Skupštine akcionara biće utvrđen na posebnoj sednici Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad.

Kontakt:

Pres služba
(011) 205 8037
press@nis.eu
Milentija Popovića 1
11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Više na strani http://www.nis.eu/lat/o-nama

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd