Održana IX redovna sednica Skupštine akcionara NIS-a

Skupština akcionara NIS a.d. Novi Sad je na IX redovnoj sednici donela Odluku o raspodeli dobiti za 2016. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti Društva. U skladu sa tom Odlukom, NIS a.d. Novi Sad će, petu godinu zaredom, isplatiti dividendu akcionarima u visini od 25 odsto neto dobiti Društva za 2016. godinu.

Za tu namenu će ukupno biti izdvojeno 4,02 milijarde dinara, odnosno 24,66 dinara po akciji bruto. Neto dobit NIS a.d. Novi Sad u 2016. godini iznosila je 16,08 milijardi dinara.

Pravo na dividendu za 2016. godinu imaju svi akcionari Društva koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara IX redovne sednice Skupštine akcionara, 17. jun 2017. godine. Na osnovu odluke Skupštine akcionara,  dan i postupak isplate dividende akcionarima odrediće Odbor direktora NIS-a.

Skupština akcionara je, takođe, usvojila i Godišnji izveštaj NIS-a za 2016. godinu. Takođe su usvojeni finansijski izveštaji, konsolidovani finansijski izveštaji, kao i izveštaji o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu. Prema odluci Skupštine akcionara, za revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu izabran je PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd.

Na predlog većinskog akcionara, JAD „Gasprom njeft“, na sednici Skupštine su za članove Odbora direktora NIS-a imenovani:

– Vadim Jakovljev, zamenik predsednika Izvršnog odbora, prvi zamenik generalnog direktora JAD „Gasprom njeft“,

–  Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS a.d. Novi Sad,

– Kiril Kravčenko, član Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za upravljanje inostranim aktivama JAD „Gasprom njeft”,

– Anatolij Černer, zamenik predsednika Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za logistiku, preradu i promet JAD „Gasprom njeft”,

– Aleksej Jankevič, član Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD „Gasprom njeft”,

– Aleksandar Krilov, direktor Direkcije za regionalnu prodaju JAD „Gasprom njeft”.

Na predlog Republike Srbije za članove Odbora direktora su imenovani:

– Nikola Martinović,

– Danica Drašković.

Za nezavisne članove Odbora direktora imenovani su Volfgang Rutenštorfer i Stanislav Šekšnja.

Za predsednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara Društva je imenovan Nenad Mijailović, dok su za članove tog Odbora imenovani Zoran Grujičić i Aleksej Urusov, direktor Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD „Gasprom njeft”.

Kontakt:

Pres služba
(011) 205 8037
press@nis.eu
Milentija Popovića 1
11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Više na strani http://www.nis.eu/lat/o-nama

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd