Održana sednica Odbora direktora NIS-a

Odbor direktora NIS-a održao je 31. marta pisanu sednicu na kojoj je usvojio Odluke o razmatranju Finansijskih izveštaja za 2016. godinu, Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu, Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2016. godinu, kao i Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Odbor direktora je utvrdio predloge odluka Skupštine akcionara NIS-a o usvajanju navedenih izveštaja za 2016. godinu.

Na održanoj sednici razmotreni su i Konsolidovani finansijski izveštaji NIS-a za prethodnu godinu, sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima za finansijsko izveštavanje – IFRS sa izveštajem nezavisnog revizora.

Predloge Odluka Skupštine akcionara koje je utvrdio Odbor direktora razmotriće Skupština akcionara NIS-a na redovnoj sednici, koja će biti naknadno zakazana.

Kontakt:

Pres služba
(011) 205 8037
press@nis.eu
Milentija Popovića 1
11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Više na strani http://www.nis.eu/lat/o-nama

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd