Ozelenjavanje Rafinerije nafte u Pančevu

U saradnji sa Javnim preduzećem „Srbijašume“, kompanija NIS uspešno je realizovala kampanju u oblasti zdravlja i zaštite životne sredine pod nazivom „Značaj zelenih pojaseva“.

Sadnja tuja u Rafineriji nafte Pančevo
Sadnja tuja u Rafineriji nafte Pančevo

Stručna predavanja i praktične akcije koje su održane u Rafineriji nafte Pančevo u okviru kampanje, imale su za cilj da ukažu na bitnost zelenih površina u industrijskim oblastima i postrojenjima. Po završetku edukativnog programa, koji je bio posvećen ekološkim projektima i aktivnostima, kao i temama ekološko-zaštitne uloge zelenila oko industrijskih zona, obavljena je sadnja zelenila (tuja). Ukupno je u krugu Rafinerije zasađeno oko 40 sadnica.

Odgovornost prema neposrednoj okolini, briga o zdravijem okruženju, uključujući i razvoj ekološke svesti kako pojedinca, tako i celokupne zajednice, jedan je od strateških ciljeva za koji se zalaže kompanija NIS u svom poslovanju.

Kontakt:

Pres služba
(011) 205 8037
press@nis.eu
Milentija Popovića 1
11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, kao i promet širokog asortimana naftnih derivata. Više na strani nis.eu/o-nama

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd