Press kit

18.06.2015.

Ovde možete preuzeti osnovne informacije o kompaniji NIS a.d. Novi Sad.

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi.

Bavi se istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i gasa, prometom naftnih derivata i realizacijom projekata u oblasti energetike. Kompanija u Srbiji poseduje prerađivački kompleks sa dva pogona u Pančevu i Novom Sadu, kao i mrežu benzinskih stanica u Srbiji i u zemljama u regionu. U skladu sa svojom strategijom da postane lider u okruženju, NIS je poslovanje proširio i tržište regiona: Bosnu i Hercegovinu, Mađarsku, Rumuniju i Bugarsku.

Uz obnovljen i modernizovan masovni brend NIS Petrol, NIS širi i premijum brend Gazprom.

Kao podrška evropskim integracijama Srbije otvoreno je i predstavništvo u Briselu. Pored toga, predstavništva kompanije rade i u Rusiji, Turkmenistanu, Angoli, Bugarskoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

NIS je danas jedna od najuspešnijih kompanija i najveći budžetski davalac u Srbiji.

Ruska kompanija „Gasprom njeft“ poseduje 56,15 % akcijskog kapitala NIS-a dok je 29,87 % akcija NIS-a u vlasništvu Republike Srbije. Ostatak pripada građanima, zaposlenima, bivšim zaposlenima i drugim manjinskim akcionarima. Akcijama NIS-a trguje se na Beogradskoj berzi.

Osnovne informacije o kompaniji Logo NIS-a Godišnji izveštaj o poslovanju 2016. Izveštaj o održivom razvoju 2016 Korporativna brošura Korporativna prezentacija Izjava o politici integrisanog sistema menađmenta

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd