Proizvodnja u Rafineriji nafte Pančevo u skladu sa najvišim evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine

Rafinerija nafte u Pančevu, koja posluje u sastavu kompanije NIS, dobila je danas IPPC dozvolu (integrisana dozvola) o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine kojom se potvrđuje da je proizvodni proces u Rafineriji u potpunosti usklađen sa najvišim domaćim i evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine.

Ovu dozvolu je Vladimiru Gagiću, direktoru Bloka Prerada, na svečanosti u kompanijskom poslovnom centru u Novom Sadu uručio pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg.

Ova dozvola je najznačajniji dokument koji jedan operater može da dobije, a uručenjem dozvole Rafinerija nafte Pančevo je svrstana među najkvalitetnije proizvođače u Evropi

Rafinerija nafte u Pančevu prvo je energetsko postrojenje u Srbiji koje je dobilo IPPC dozvolu. Ova dozvola je najznačajniji dokument koji jedan operater može da dobije, a uručenjem dozvole Rafinerija nafte Pančevo je svrstana među najkvalitetnije proizvođače u Evropi. Time je Rafinerija nafte u Pančevu priznata i kao bitan činilac obezbeđenja kontrolisanih uslova zaštite životne sredine. Takođe, dozvola predstavlja obavezu da Rafinerija nafte Pančevo nastavi sa odgovornim odnosom pri realizaciji svih svojih aktivnosti i značajnim ulaganjima na polju zaštite životne sredine, uz primenu najboljih dostupnih tehnika (BAT – Best Avaiable Techniques).

Dozvolu je Vladimiru Gagiću, direktoru Bloka Prerada, na svečanosti u Novom Sadu uručio pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg

U cilju zadovoljenja zahteva kao preduslova dobijanja IPPC dozvole, u Rafineriji nafte sprovedeni su kompleksni projekti na unapređenju zaštite životne sredine, upravljanja otpadom i povećanja energetske efikasnosti u koje je uloženo više od 3 miliona evra.

Ovo je ujedno i obaveza da Rafinerija nafte Pančevo nastavi sa odgovornim odnosom pri realizaciji svih svojih aktivnosti i ulaganjima u zaštitu životne sredine

Povodom dobijanja IPPC dozvole Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a je rekao:

„Veliki napori koje smo uložili u dobijanje integrisane dozvole nisu samo posledica naše zakonske obaveze, već pre svega naše želje da sve svoje aktivnosti uskladimo sa najvišim domaćim i evropskim standardima. Mi nećemo stati na dostignutom nivou, već ćemo nastaviti da neprestano unapređujemo proizvodne procese u cilju zaštite životne sredine i povećanja energetske efikasnosti, potvrđujući da za NIS nijedan poslovni uspeh nije potpun ukoliko ga ne prati svest o ekološkoj odgovornosti“.

Prilikom uručenja dozvole, Nemanja Erceg, pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine je rekao:

„Značaj uručenja ove dozvole je i podstrek ostalim kompanijama u energetskom sektoru da ishoduju integrisane dozvole, odnosno da primene sve najbolje dostupne tehnike kako bi očuvali životnu sredinu. Integrisana dozvola je potvrda društvene odgovornosti NIS-a u pogledu životne sredine koja za NIS, kao i za nas građane, predstavlja vrlo značajan aspekt u njihovom radu“.

Rafinerija nafte u Pančevu prvo je energetsko postrojenje u Srbiji koje je dobilo IPPC dozvolu

Na svečanosti u Novom Sadu javnosti su predstavljena i sveobuhvatna ulaganja u unapređenje zaštite životne sredine koje je sproveo NIS. Vladimir Gagić, direktor Bloka Prerada, rekao je tim povodom:

„Sa stanovišta ekologije za nas je ovo najznačajniji događaj u istoriji Rafinerije nafte u Pančevu. Održivi razvoj ne predstavlja samo strateško opredeljenje NIS-a, već i temeljnu praksu koju neprestano usavršavamo kako bismo unapredili kvalitet života zajednice u kojoj radimo, razvili ljudske resurse i očuvali prirodne resurse“.

Samo u poslednje dve godine NIS je u realizaciju projekata u oblasti zaštite životne sredine uložio gotovo 800 miliona dinara

Poslovanje u skladu sa principima održivog razvoja jedan je od strateških prioriteta kompanije NIS. Poslednjih godina značajno su unapređeni rezultati kompanije u oblasti zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, a cilj kojem NIS teži je radni proces bez povreda ljudi i negativnog uticaja na životnu sredinu. Samo u poslednje dve godine NIS je u realizaciju projekata u oblasti zaštite životne sredine uložio gotovo 800 miliona dinara.

Kontakt:

Pres služba
(011) 205 8037
press@nis.eu
Milentija Popovića 1
11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Više na strani http://www.nis.eu/lat/o-nama

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd