Pušten u rad kogeneracioni modul na utovarnoj stanici „Boka“

Kompanija NIS je počela radnu eksploataciju kogeneracionog uređaja montiranog na utovarnoj stanici „Boka“ (opština Sečanj).

Kogeneracioni modul na sabirno-otpremnoj stanici "Velebit"
Kogeneracioni modul na sabirno-otpremnoj stanici “Velebit”

Ovaj projekat je sledeća faza realizacije programa proširenja kogeneracionih kapaciteta, čiji je cilj povećanje efikasnosti rada NIS i iskorišćenja gasnih resursa kompanije.Modul koji je ugrađen na utovarnoj stanici „Boka“ ima kapacitet 350 kW, i može da proizvodi do 2,66 miliona KWh električne energije godišnje. Isporučilac opreme je nemačka kompanija MWM.

Primena kogeneracionih modula koji prerađuju kaptažni naftni gas u električnu i toplotnu energiju omogućiće kompaniji ne samo da smanji troškove nabavke energenata za potrebe objekata infrastrukture, već će NIS-u dati i mogućnost da poveća prisustvo na energetskom tržištu Srbije.

Primena kogeneracionih modula koji prerađuju kaptažni naftni gas u električnu i toplotnu energiju omogućiće kompaniji ne samo da smanji troškove nabavke energenata za potrebe objekata infrastrukture, već će NIS-u dati i mogućnost da poveća prisustvo na energetskom tržištu Srbije.

Osim toga, primena kogeneracije smanjiće ekološko opterećenje na životnu sredinu zbog prestanka spaljivanja kaptažnog gasa na baklji.

Električna energija proizvedena na utovarnoj stanici „Boka“ isporučivaće se u odgovarajuće distributivne mreže Srbije, dok će se toplotna energija koristiti za potrebe same stanice. Očekuje se da će do kraja ove godine na objektima NIS biti izgrađeno 10 kogeneracionih modula.

Kontakt:

Pres služba
(011) 313 0116
Milentija Popovića 1, 11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, kao i promet širokog asortimana naftnih derivata. Više na strani nis.eu

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd