Saradnja NIS-a i Instituta „Mihajlo Pupin“

Predstavnici kompanije NIS i Instituta „Mihajlo Pupin“ iz Beograda potpisali su danas Memorandum o saradnji u oblasti obrazovanja, stručnog usavršavanja kadrova i razmene znanja. Memorandum o saradnji su na svečanosti u Poslovnom centru NIS-a u Novom Sadu potpisali Andrej Šibanov, zamenik generalnog direktora i direktor Funkcije za organizaciona pitanja, i Sanja Vraneš, generalni direktor Instituta „Mihajlo Pupin“.

Memorandum o saradnji su potpisali Andrej Šibanov, zamenik generalnog direktora i direktor Funkcije za organizaciona pitanja, i Sanja Vraneš, generalni direktor Instituta „Mihajlo Pupin“.

Dokumentom je predviđeno uspostavljanje partnerskih odnosa NIS-a i Instituta „Mihajlo Pupin“, što će doprineti unapređenju i podsticanju uzajamnog stručnog i naučnog usavršavanja, povezivanju tehnološkog i naučnog rada sa aktivnostima NIS-a, kao i razmeni znanja i iskustava. Takođe, sporazumom je predviđeno i zajedničko učešće u projektima multilateralnih i bilateralnih institucija sa ciljem realizacije istraživačko-razvojnih i obrazovnih projekata.

Saradnja dve strane biće posebno realizovana u okviru NIS-ovog korporativnog programa „Energija znanja“ koji već pet godina uspešno uspostavlja partnerstva sa obrazovnim i naučnim institucijama u cilju unapređenja uslova za obrazovanje i školovanje mladih stručnjaka, kao i prilagođavanja studijskih programa potrebama tržišta. U okviru ovog programa, kompanija NIS je do sada potpisala 46 sporazuma sa domaćim i međunarodnim naučnim i obrazovnim ustanovama.

Na svečanosti u Poslovnom centru NIS-a u Novom Sadu prisustvovali su predstavnici kompanije NIS i Instituta „Mihajlo Pupin“

„U današnje vreme koje je obeleženo ubrzanim tehnološkim razvojem neophodno je kontinuirano unapređivati stečena znanja. Zbog toga smo posebno ponosni što će razmena uzajamnog znanja i iskustava eksperata NIS-a i stručnjaka sa Instituta „Mihajlo Pupin“ biti podstaknuta ovom saradnjom“, izjavio je Andrej Šibanov, zamenik generalnog direktora NIS-a i direktor Funkcije za organizaciona pitanja.

Povodom svečanog potpisivanja Memoranduma održan je i niz predavanja stručnjaka i inženjera Instituta „Mihajlo Pupin“ iz oblasti energetske efikasnosti. Specijalizovana predavanja održana su na teme: „Softverski modul za optimizaciju operativnog rada hibridnih energetskih infrastruktura“, „Simulator tehnološkog postrojenja i trenažer za obuku rukovaoca za upravljanje tehnološkim procesom termoelektrane u normalnim i havarijskim pogonskim situacijama“, „Projekat modernizacija turbinskog regulatora u MSK Kikinda sa ciljem smanjenja potrošnje gasa u procesu proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe“, „Sistem automatizacije autopretakališta na skladištima NIS-a sa posebnim osvrtom na proces aditiviranja“, kao i „Integracija malih elektrana na prirodni gas u distributivni elektroenergetski sistem (DEES)“.

NIS je u 2016. godini postao prva kompanija u Srbiji koja je za svoj doprinos razvoju obrazovanja dobila prestižnu „Svetosavsku nagradu“ koju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije.

Institut „Mihajlo Pupin“ je državni naučno-istraživački institut koji se bavi istraživanjem u oblastima elektronike, automatike, procesnog upravljanja, računarstva, telekomunikacija, digitalne obrade signala, informacionih sistema, softverskog inženjerstva i robotike.

Tagovi:

Kontakt:

Pres služba
(011) 205 8037
press@nis.eu
Milentija Popovića 1
11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Više na strani http://www.nis.eu/lat/o-nama

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd