NIS nastavio sa modernizacijom Rafinerije nafte Pančevo

Kompanija NIS nastavila je sa modernizacijom Rafinerije nafte Pančevo i od početka ove godine su realizovane četiri investicije, u vrednosti većoj od devet miliona evra.

RNP

Završetkom treće faze modernizacije autopunilišta, što je investicija vredna gotovo dva miliona evra, instaliran je ekološki najbezbedniji način utovara derivata u autocisterne. Reč je o načinu punjenja cisterni odozdo koji se sada primenjuje na dve trećine svih utovarnih mesta u RNP. Ovom, pre svega, ekološkom investicijom praktično su eliminisana isparenja zagađujućih čestica prilikom punjenja cisterni na autopunilištu u Pančevu. Ovo nije kraj, jer se u okviru započetih aktivnosti u poslednjoj fazi modernizacije autopunilišta, planira potpuna zamena upravljačkog sistema, kao i niz tehničkih unapređenja, koje će još više poboljšati tehničku sigurnost i ekološku bezbednost.

Još jedna značajna ekološka investicija u rafinerijskoj preradi NIS-a vredna preko pet miliona evra odnosi se na zatvoren sistem dreniranja kod procesne opreme. Suština ovog procesa je u tome da se tečnost (fluid) koji se povremeno ispušta u proizvodnom procesu prikupi u posebne posude i ponovo vrati u proizvodni proces. Zahvaljujući ovom sistemu, emisije zagađujućih materija u atmosferu u toku normalnog rada postrojenja su u granicama koje su propisane evropskim ekološkim standardima.

Realizacijom programa smanjenja proizvodnje benzina i povećanja produkcije dizela, rafinerijska prerada NIS-a se uspešno uključila u savremene svetske rafinerijske trendove, koji nalažu veću proizvodnju dizel goriva. Primenom ovog programa u toku 2015. godine se očekuje proizvodnja od oko 3,5 hiljada tona dizela više na mesečnom nivou, a ukupni finansijski efekti svih mera na godišnjem nivou iznose više od pet miliona evra.

Krajem aprila u pančevačkoj rafineriji uspešno je završen projekat zatvorenog sistema uzimanja uzoraka. Ova investicija vredna gotovo dva miliona evra prvenstveno ima ekološki značaj, jer uzorci koji se uzimaju ne dolaze u dodir sa atmosferom, što je značajan doprinos očuvanju zdrave radne i životne okoline. Projekat je realizovan za godinu i po dana i čitava rafinerija je pokrivena modernim načinom uzimanja uzoraka. Na 160 mesta u 24 pogona izgrađeni su paneli u kojima se više puta u toku dana uzimaju uzorci sirovina i proizvoda, čiji se kvalitet potom kontroliše u rafinerijskoj laboratoriji.

Ovo nije kraj investicija u Rafineriji nafte Pančevo. U toku ove godine pristupiće se nastavku realizacije projekta Duboka prerada, što je druga faza modernizacije prerađivačkog kompleksa, čime će RNP postati još konkurentnija.

Kontakt:

Pres služba
(011) 205 8037
press@nis.eu
Milentija Popovića 1
11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, kao i promet širokog asortimana naftnih derivata. Više na strani nis.eu/o-nama

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd