NIS predstavio Izveštaj o održivom razvoju za 2014. godinu

Kompanija NIS je predstavila Izveštaj o održivom razvoju za 2014. godinu. Izveštaj je verifikovala nezavisna revizorska kuća KPMG i usaglašen je sa smernicama vodeće organizacije u svetu u oblasti održivog poslovanja Global Reporting Initiative (GRI).

Izvestaj

NIS je prva kompanija u Srbiji koja je objavila verifikovan Izveštaj o održivom razvoju, prema najvišim standardima u korporativnom izveštavanju.

izvestaj 2

Izveštaj je i ove godine tradicionalno predstavljen na Forumu stejkholdera u okviru kojeg je održana i panel diskusija na kojoj su pored generalnog direktora NIS-a, Kirila Kravčenka učestvovali i direktor revizorske kuće KPMG, Džejms Tornli i urednica magazina Biznis i Ekonometar, Radojka Nikolić.

Nakon uvodne panel diskusije, organizovana su i tri okrugla stola na teme:
• „Sigurni u vreme krize – motivacija i benefiti za zaposlene“,
• „Odgovorni prema životnoj sredini – korporativna HSE praksa“ i
• „Investicije u energetiku – ulaganje u budućnost“ .

Na okruglim stolovima su učestovali predstavnici NIS-a, ministarstava, državnih institucija, univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, nevladinih organizacija, najvećih kompanija u Srbiji, kao i predstavnici medija.

Investicije u energetiku predstavljaju ulaganje u budućnost - zaključak je istoimenog okruglog stola
Investicije u energetiku predstavljaju ulaganje u budućnost – zaključak je istoimenog okruglog stola

Transparentnost u izveštavanju dodatno je unapređena u poređenju sa prethodnom godinom, pa je broj indikatora povećan sa 48 na 69. Fokus je na kvalitetnom i otvorenom dijalogu kompanije sa zainteresovanim stranama, na edukaciji dobavljača i razvoju njihove svesti o značaju društveno odgovornog poslovanja.

Na okruglom stolu "Sigurni u vreme krize-motivacija i benefiti za zaposlene" istaknuto da je kolektivni ugovor  garant sigurnosti i u vreme krize
Na okruglom stolu “Sigurni u vreme krize-motivacija i benefiti za zaposlene” istaknuto je da je kolektivni ugovor garant sigurnosti i u vreme krize

Kao društveno odgovorna kompanija koja prati svetske trendove, NIS izveštava o bitnim aspektima svog poslovanja i dostignućima koja su usmerena na unapređenje života u zajednici kroz ostvarenje ekonomskog, kulturnog i socijalnog rasta, a u cilju negovanja dugoročnih partnerskih odnosa sa zainteresovanim stranama: partnerima, državnim institucijama, ministarstvima, univerzitetima i nevladinim organizacijama.

Najveću pažnju učesnika okruglog stola "Odgovorni prema životnoj sredini-korporativna HSE praksa“ izazvala je tema o usklađivanju NIS-a sa propisima  EU u oblasti zaštite životne sredine
Najveću pažnju učesnika okruglog stola “Odgovorni prema životnoj sredini-korporativna HSE praksa“ izazvala je tema o usklađivanju NIS-a sa propisima EU u oblasti zaštite životne sredine

NIS je svoj prvi verifikovani Izveštaj o održivom razvoju u Srbiji u skladu sa GRI standardima objavio 2011. godine i od tada poštuje GRI smernice koje su opšte prihvaćeni okvir za izveštavanje o ekonomskom, ekološkom i društvenom učinku neke organizacije.

Kompletan Izveštaj o održivom razvoju za 2014. godinu može se preuzeti na sajtu NIS-a.

Za više informacija o standardima u korporativnom izveštavanju posetite sajt Global Reporting Initiative (GRI).

Kontakt:

Pres služba
(011) 205 8037
press@nis.eu
Milentija Popovića 1
11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, kao i promet širokog asortimana naftnih derivata. Više na strani nis.eu/o-nama

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd