NIS predstavio investicioni program u oblasti ekologije

U Vladi Srbije NIS je danas predstavio rezultate ekoloških projekata, strateške ciljeve i investicioni program u oblasti zaštite životne sredine. O ovom značajnom projektu   govorili su Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS a.d, kao i Oliver Dulić, ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

NIS predstavio investicioni program u oblasti ekologije

Do 2015. godine NIS će uložiti oko 400 miliona evra u investicioni program za realizaciju strategije zaštite životne sredine, što je 6,5 puta više od sredstava koja su planirana kupoprodajnim ugovorom. Pored ekoloških, NIS će investirati i u infrastrukturne projekte sa ekološkim efektom, u modernizaciju benzinskih stanica i projekte energetske efikasnosti koji posredno utiču na poboljšanje životne sredine.

U naredne tri godine, NIS planira niz projekata unapređenja tehnologija u cilju smanjenja emisija, izgradnju postrojenja u skladu sa evropskim ekološkim normama i proizvodnju goriva evropskog kvaliteta. Takođe, planirano je sanacija degradiranog zemljišta, potpuno usaglašavanje sa evropskom regulativom, uz unapređenje i racionalno korišćenje prirodnih resursa.

Ove godine, NIS će realizovati najznačajniji projekat sa ekološkim efektom – modernizaciju Rafinerije nafte Pančevo i završetak izgradnje kompleksa za blagi hidrokreking i hidroobradu (MHC/DHT), vredan 397 miliona evra, koji će u potpunosti omogućiti proizvodnju evro goriva i usklađivanje procesa proizvodnje sa evropskim normama u delu ekološke i industrijske bezbednosti.

Modernizacija benzinskih stanica prema svetskim ekološkim standardima, koja je u toku, takođe predstavlja doprinos NIS-a zaštiti životne sredine. NIS će u naredne dve i po godine uložiti oko 100 miliona evra u modernizaciju i izgradnju novih benzinskih pumpi u Srbiji.

„Ulaganje u zaštitu životne sredine deo je našeg strateškog opredeljenja da efikasno upravljamo kompanijom i jedan od naših glavnih prioriteta. Ova investicija omogućiće nam lidersku poziciju u oblasti zaštite životne sredine među naftnim kompanijama na Balkanu. Veoma smo zadovoljni saradnjom sa Vladom Republike Srbije i nadležnim ministrarstvima jer smo u njima imali podršku i ravnopravnog partnera u realizaciji naših ekoloških planova u protekle tri godine. Nastavljamo da uvodimo i primenjujemo standarde koje važe u evropskim rafinerijama” istakao je Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a.

«Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da NIS, uprkos svetskoj ekonomskoj krizi i njenim posledicama na domaću ekonomiju, nastavlja da investira u ekologiju. Uz to, očekujemo da  će im ekološki projekti i programi koje danas predstavljaju, uskoro omogućiti da ispune sve evropske standarde u oblasti ekologije, istakao je Oliver Dulić, mininstar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

Prezentacija “Rezultati realizacije ekoloških projekata u NIS a.d”

Najznačajniji tekući projekti NIS-a na zaštiti životne sredine:

Rafinerijska postrojenja:

  • Rekonstrukcija fluidnog katalitičkog krekinga (FCC)
  • izgradnja postrojenja za preradu istrošene sumporne kiseline
  • rekonstrukcija pristaništa
  • rekonstrukcija postrojenja za tretman otpadnih voda
  • rekonstrukcija sistema zauljene kanalizacije

Blok istraživanje i proizvodnja:

  • projekat sanacije istorijskog zagađenja zamljišta sanacijom 146 primarnih isplačnih jama

 

Projekti sa značajnim ekološkim efektom :

  • projekat modernizacije Rafinerije nafte Pančevo (MHC/DHT) rekonstrukcija i modernizacija benzinskih stanica NIS-a
  • projekti novoformiranog bloka Energetika koji se odnose na povećanje energetske efikasnosti i racionalnu potrošnju energije 

Relaizovani ekološki projekti u 2011:

Zaštita vazduha

-Rafinerija nafte Pančevo: rekonstrukcija železničkog punilišta. Rekonstrukcija faze fluidnog katalitičkog krekinga (FCC) ugradnjom novog, četvrtog stepena filtracije, čime je smanjena emisija praškastih materija.

Zaštita voda

-Rafinerija nafte Novi Sad: završena rekonstrukcija zauljene kanalizacije i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (1. faza)

-ugradnja separatora za zauljene vode na 9 rekonstruisanih benzinskih stanica

Zaštita zemljišta

-Blok Istraživanje i proizvodnja: Remedijacija zemljišta – pilot projekat bioremedijacije na polju „Turija“. Sanirane 42 isplačne jame

-Blok promet: ugradnja rezervoara sa duplim plaštom na 9 rekonstruisanih benzinskih stanica

Upravljanje otpadom

prerađeno 70% naftnog mulja u Rafineriji nafte Pančevo

započet projekat za preradu zauljene zemlje i naftnog mulja na nivou kompanije

 

 

 

 

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd