NIS i Tehnička škola Zrenjanin potpisali Memorandum o saradnji

Memorandum o saradnji i Ugovor o stručnom ospososobljavanju zaposlenih između NIS-a i Tehničke škole Zrenjanin danas su u Gradskoj kući potpisali Dmitrij Fomenko, zamenik generalnog direktora NIS-a i Milinko Babić, direktor Tehničke škole u Zrenjaninu.

NIS i Tehnička škola Zrenjanin potpisali Memorandum o saradnji

Svečanom događaju u Gradskoj kući u Zrenjaninu ispred NIS-a prisustvovali su Rišat Islamov, direktor Bloka istraživanje i prozvodnja, Džon Smol, direktor Bloka Servisi, kao i Dušan Šijan, načelnik Srednjobanatskog okruga i Ivan Bošnjak, gradonačelnik Zrenjanina.

NIS i Tehnička škola Zrenjanin potpisali Memorandum o saradnji

Cilj potpisivanja Memoranduma je unapređenje naučnog i obrazovnog rada škole u skladu sa poslovnim aktivnostima NIS-a. Tako će u cilju naučno-stručne i poslovne saradnje u oblasti obrazovanja kadrova za rad u naftnoj industriji biti formirani zajednički naučni i stručni timovi koji će biti zaduženi za kreiranje i realizaciju programa obrazovanja i usavršavanja za potrebe NIS-a.
Memorandumom je takođe, definisano i stručno osposobljavanje radnika NIS-a sa srednjom stručnom spremom za poslove iz oblasti istraživanja, proizvodnje, prerade i distribucije nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa.

NIS i Tehnička škola Zrenjanin potpisali Memorandum o saradnji

Naime, prema Ugovoru o stručnom osposobljavanju zaposlenih u NIS-u, u Tehničkoj školi u Zrenjaninu do kraja 2013. godine programom obuke biće obuhvaćeno oko 350 radnika sa srednjom stručnom spremom. Radnici će biti osposobljeni za usko stručne profile koji su NIS-u neophodni- operater u proizvodnji nafte i gasa, operater istraživanja bušotina, zavarivač, bravar, metalostrugar- metaloglodač, tornjaš i klinaš. Obuka će u zavisnosti od programa, trajati od dva do šest meseci.
– Aktivnim ulaganjem u razvoj znanja i veština zaposlenih, izgradnjom sistema kvalitetne i kontinuirane obuke stvaramo mogućnost da naši zaposleni dobiju neophodnu obuku i steknu kvalifikacije koje odgovaraju evropskim i međunarodnim standardima u oblasti proizvodnje, prerade i prodaje nafte i naftnih derivata. Realizacijom svog ličnog i profesionalnog potencijala, zaposleni doprinose ostvarenju organizacionih ciljeva. Stoga su kvalifikovani i kvalitetni kadrovi jedan od najvažnijih prioriteta NIS-a, istakao je Dmitrij Fomenko, zamenik generalnog direktora NIS-a.
– Način saradnje između NIS-a i Tehničke škole iz Zrenjanina je primer dobrog odnosa obrazovne ustanove i preduzeća. Ovakav vid saradnje bi sve obrazovne i proizvodne strukture u Republici trebale da uspostave, a radi što boljeg i bržeg prilagođavanja obrazovnih ustanova, a posebno stručnih škola, potrebama privrede. Velika vrednost je što će u okviru osposobljavanja kadrova, pored radnika Tehničke škole, učestvovati i stručnjaci iz NIS-a koji će svojim znanjem, a posebno iskustvom, doprineti da se što kvalitetnije osposobe kadrovi neophodni kompaniji za rad u novim tehničkim uslovima proizvodnje, istakao je direktor Tehničke škole Milinko Babić.

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd