NIS na skupu o ključnim izazovima u oblasti prikupljanja i skladištenja CO2

NIS je na međunarodnom skupu pod nazivom „CO2 - mogućnosti prikupljanja, korišćenja i skladištenja (Carbon Capture, Utilization, and Storage –CCUS)“ u organizaciji Ministarstva rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije i "Global CCS Institute" predstavio projekte, aktivnosti i iskustva u ovoj oblasti

NIS-CO2

Igor Korać, zamenik direktora Bloka Energetika, istakao je da NIS koristi savremena znanja i tehnologije u radu sa ugljen dioksidom (CO2) i raspolaže profesionalno obučenim kadrovima.

Tako je NIS učesnik u programu Evropske komisije čiji je cilj razvoj novih bezbednosnih tehnologija u radu sa CO2. Ovaj projekat koji se realizuje sa konzorcijumom međunarodnih partnera, između ostalog, treba da doprinese pozicioniranju NIS-a u Evropskoj uniji kao kompanije koja učestvuje u razvoju novih rešenja u ovoj oblasti.

Pored NIS-a, na događaju su učestovali predstavnici resornih ministarstva, ambasada, stranih institucija, kao i domaćih kompanija i fakulteta.

Skup je organizovan sa ciljem da ukaže na ključne izazove u tehnologiji prikupljanja i skladištenja CO2, razvoj modernih tehnologija u ovoj oblasti, kao i načine na koje se ovim procedurama mogu zadovoljiti ekonomski, energetski i bezbednosni prioriteti u Srbiji i regionu.

Tagovi:

Kontakt:

Pres služba
(011) 205 8037
press@nis.eu
Milentija Popovića 1
11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, kao i promet širokog asortimana naftnih derivata. Više na strani nis.eu/o-nama

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd