Gas u bocama

Za tržište Republike Srbije, NIS nudi više vrsta gasnih boca u zavisnosti od njihove primene: boce od 2 kg i 3 kg, 5 kg i 10 kg (gas za korišćenje u domaćinstvu) i 35 kg (gas za industrijske potrošače).

nis_piu_gas_u_bocama

Boce se pune na četiri lokacije i to u punionicama: Novi Sad, Čačak, Beogradu i Niš. Gas u bocama je smeša propana i butana u odnosu 35% prema 65%, specifične težine 0,558 kg/l, i odgovara kvalitetu po standardu SRPS BH2 134.

Novi način zamene TNG boca

U skladu sa novim “Pravilnikom o pokretnoj opremi pod pritiskom”(Sl. glasnik RS br. 30/14) od 01.06.2014.god. na prodajnim objektima NIS Petrol-a počela je prodaja novih TNG boca. Naša kompanija podržava odluku Ministarstva i nastavlja da vodi računa o bezbednosti potrošača, korisnika boca sa TNG-om za domaćinstvo, strogo se pridržavajući važećih propisa.

Zamena starih TNG boca definisana je Internim uputstvom NIS Petrol-a i može se vršiti isključivo na sledeći način:

Logo Tehnička ispravnost boce Prisutnost tehničke dokumentacije Rok revizije Zamena
NIS i oznaka prethodnika kompanije Jugopetrol, Naftagas, NAP, NIS-TNG, NIS GAS, NIS Energogas ispravna da nije istekao Zamena bez doplate
ispravna da istekao Zamena za uslugu revizije uz doplatu 1.000,00 rsd (bez pdv-a)
ispravna ne nije istekao Zamena bez doplate
ispravna ne istekao Zamena za uslugu revizije uz doplatu 1.000,00 rsd (bez pdv-a)
neispravna da/ne istekao / nije istekao Ne menjamo (uz TNG mora da se kupi i nova boca)
Drugi registrovani distributeri u Srbiji ispravna da nije istekao Zamena samo ukoliko postoji ugovor o međusobnoj saradnji
ispravna da istekao Ne menjamo (uz TNG mora da se kupi i nova boca)
ispravna ne nije istekao Ne menjamo (uz TNG mora da se kupi i nova boca)
ispravna ne istekao Ne menjamo (uz TNG mora da se kupi i nova boca)
neispravna da / ne istekao / nije istekao Ne menjamo (uz TNG mora da se kupi i nova boca)
Nema nikakvu oznaku ili poseduje oznaku naftnih kompanija iz bivše SFRJ (INA, Makpetrol, Energopetrol) ili poseduje oznaku vlasnika iz drugih država ispravna da nije istekao Zamena bez doplate
ispravna da istekao Zamena za uslugu revizije uz doplatu 1.000,00 rsd (bez pdv-a)
ispravna ne nije istekao Ne menjamo (uz TNG mora da se kupi i nova boca)
ispravna ne istekao Ne menjamo (uz TNG mora da se kupi i nova boca)
neispravna da / ne istekao / nije istekao Ne menjamo (uz TNG mora da se kupi i nova boca)

U sekciji PROIZVODI:

 •  

  Motorno gorivo

  Visokokvalitetna goriva proizvedena u našoj Rafineriji

 •  

  Ulje za loženje

  Energetska goriva za primenu u industriji

 •  

  Komprimovani gas

  Novo ekološko gorivo

 •  

  Gas u bocama

  TNG boce za domaćinstvo i industriju

 •  

  Bitumen

  Evro i polimer modifikovani bitumen za puteve

 •  

  Avio goriva

  Snabdevanje vazduhoplova visokokvalitetnim gorivom

 •  

  Brodsko gorivo

  Snabdevanje plovila evro dizelom vrhunskog kvaliteta

 •  

  Ulja i maziva

  Ulja, maziva i dopunske tečnosti NISOTEC i G-Energy