Komprimovani gas

Komprimovani prirodni gas, bilo da se prodaje kao energent ili pogonski derivat, smatra se gorivom budućnosti zbog svojih ekoloških osobina.

cng

KPG predstavlja sabijeni zemni gas, odnosno jedan od oblika u koji se zemni gas pretvara radi lakšeg transporta i čuvanja. Komprimuje se na pritisak od 220-250 bara. Glavni sastojak je metan, koji u poređenju sa ostalim derivatima, ima najmanji koeficijent emisije CO₂ po jedinici oslobođene energije i kao takav doprinosi poboljšanju kvaliteta vazduha.

KPG se proizvodi na NIS-ovom postrojenju na naftno-gasnom polju Palić. Postupak komprimovanja prirodnog gasa pod velikim pritiskom i njegovog punjenja u specijalna vozila sa baterijskim bocama je tehnički siguran, zahvaljujući kompresorima proizvedenim u tu svrhu.

Upotrebljava se kao gorivo za grejanje u industriji i domaćinstvu, ali i kao motorno gorivo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Smatra se gorivom budućnosti, kako zbog svojih ekoloških osobina i odličnih performansi koje pruža vozilima, tako i zbog ekonomske isplativosti. Osim toga, komprimovani prirodni gas omogućava lakši start i bolje performanse motora.

NIS je prva velika mreža benzinskih stanica u zemlji koja je u svoju ponudu uvrstila i komprimovani prirodni gas i na taj način kompanija se još jednom potvrdila kao lider u inovacijama na tržištu Srbije i regiona.

Za sada se ovo gorivo prodaje na NIS Petrol benzinskim stanicama „Novi Sad 10″, “Čačak 1” i “Žarkovo 1”. NIS nastavlja sa razvojem ove delatnosti, a u planu je da do kraja 2020. godine ova vrsta energenta bude dostupna potrošačima na oko 20 lokacija širom Srbije.

 

U sekciji PROIZVODI:

 •  

  Motorno gorivo

  Visokokvalitetna goriva proizvedena u našoj Rafineriji

 •  

  Ulje za loženje

  Energetska goriva za primenu u industriji

 •  

  Komprimovani gas

  Novo ekološko gorivo

 •  

  Gas u bocama

  TNG boce za domaćinstvo i industriju

 •  

  Bitumen

  Evro i polimer modifikovani bitumen za puteve

 •  

  Avio goriva

  Snabdevanje vazduhoplova visokokvalitetnim gorivom

 •  

  Brodsko gorivo

  Snabdevanje plovila evro dizelom vrhunskog kvaliteta

 •  

  Ulja i maziva

  Ulja, maziva i dopunske tečnosti NISOTEC i G-Energy