Kvalitet proizvoda

Kako bi opravdao ulogu lidera na tržištu, NIS posvećuje veliku pažnju pitanjima kvaliteta svojih proizvoda.

nis_or_kvalitet_proizvoda

Kako bi opravdao ulogu lidera na tržištu, NIS posvećuje veliku pažnju pitanjima kvaliteta svojih proizvoda.

U sastavu Naučno-tehnološkog centra posluju laboratorije, koje pružaju usluge ispitivanja kvaliteta tokom celog procesa proizvodnje nafte i rafinerijske prerade.

Podizanje zadovoljstva kupaca na najviši mogući nivo predstavlja jedan od prioriteta NIS-a. Kako bi se analiziralo i pratilo zadovoljstvo potrošača, u Kompaniji se sprovode različite vrste istraživanja zadovoljstva potrošača.

Proces kontrole kvaliteta započinje ispitivanjima kvaliteta sirove nafte na poljima u pogonskim laboratorijama, zatim ispitivanjima sirove nafte pripremljene za rafinerijsku preradu, preko ispitivanja kvaliteta procesnih tokova i poluproizvoda bitnih za praćenje i kontrolu rada rafinerijskih pogona, pa sve do kontrole kvaliteta finalnih rafinerijskih proizvoda i izdavanja Izveštaja o ispitivanju. Izveštajem o ispitivanju se potvrđuje da je kvalitet proizvedenih goriva u skladu sa propisanim kvalitetom prema zahtevima nacionalne regulative.

Laboratorijska ispitivanja pri finalnoj kontroli kvaliteta, pre konačne isporuke goriva krajnjim potrošačima, sprovode se u cilju obezbeđenja kvaliteta goriva prilikom transporta od rafinerije do benzinskih pumpi i sprečavanja eventualne degradacije goriva pri transportu. Ovim postupcima je zagarantovan kvalitet goriva proizvedenih u Kompaniji.

Komunikacija od snabdevača ka potrošačima zahteva da proizvođači i uvoznici pružaju obaveštenja o tome kako se njihove supstance ili smeše mogu koristiti bezbedno po zdravlje ljudi i životnu sredinu, pri čemu je glavni instrument ove komunikacije bezbednosni list. Bezbednosni list je zakonom propisan dokument u obaveznoj primeni od 2013. godine.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation i Chemicals) je preduslov za izvoz proizvoda Kompanije u Evropsku uniju. Obzirom da značajan deo svojih proizvoda Kompanija izvozi na tržište Evropske unije, u NIS-u su izvršena obimna ispitivanja i aktivnosti u cilju ispunjenja REACH obaveza. Prema REACH registrovano je 14 proizvoda Kompanije. Na ovaj način omogućen je nesmetan plasman i prodaja proizvoda NIS-a na tržištu Evropske unije. Saznajte više

Manji negativni uticaj proizvoda

NIS posebno štiti svoje potrošače i briga o njima uvek je na prvom mestu. Na svim benzinskim stanicama kontinuirano se obavljaju provere i neophodne kontrole proizvoda i usluga kako bi se obezbedilo snabdevanje potrošača u skladu sa zakonskim regulativama.

Radi smanjenja uticaja na životnu sredinu NIS proizvodi i prodaje AdBlue, koji je 32.5% rastvor uree u vodi i koristi se kao agens za redukciju izduvnih gasova vozila, preciznije oksida azota tako što ih prevodi u neškodljivi gas N2. AdBlue se skladišti u posebnom rezervoaru vozila odakle se dozira u uređaj za tretman izduvnih gasova tzv. SCR (Selectiv Catalityc Reduction).

Biorazgradiva maziva su maziva koja će u kontaktu sa okolinom prouzrokovati minimum štetnog delovanja. Pored toga biorazgradiva maziva se proizvode iz obnovljivih resursa (biljna ulja).Stoga Direkcija Maziva od osnivanja radi na razvoju palete „ECO-FRENDLY“ – ekološki prihvatljivih maziva. U 2015. godini je završen razvoj biorazgradivog proizvoda NISOTEK Biotesterol koji je namenjen za podmazivanje lanaca motornih testera. Nakon završenog laboratorijskog ispitivanja sprovedeno je i eksploataciono primensko ispitivanje u neposrednoj saradnji sa korisnikom, čime je potvrđena formulacija. Završena je izrada tehničke dokumentacije i pokrenuta je proizvodnja. Proizvod će biti distibuiran i raspoloživ kupcima na NIS benzinskim stanicama.

U sekciji PROIZVODI:

 •  

  Motorno gorivo

  Visokokvalitetna goriva proizvedena u našoj Rafineriji

 •  

  Ulje za loženje

  Energetska goriva za primenu u industriji

 •  

  Komprimovani gas

  Novo ekološko gorivo

 •  

  Gas u bocama

  TNG boce za domaćinstvo i industriju

 •  

  Bitumen

  Evro i polimer modifikovani bitumen za puteve

 •  

  Avio goriva

  Snabdevanje vazduhoplova visokokvalitetnim gorivom

 •  

  Brodsko gorivo

  Snabdevanje plovila evro dizelom vrhunskog kvaliteta

 •  

  Ulja i maziva

  Ulja, maziva i dopunske tečnosti NISOTEC i G-Energy