Laboratorija

Kao odgovorna kompanija, NIS posvećuje veliku pažnju pitanjima kvaliteta i kontrole kvaliteta svojih proizvoda.

laboratorija 3

U sastavu Naučno-tehnološkog centra NIS Naftagas d.o.o. Novi Sad, posluju laboratorije (Direkcija Laboratorija Downstream i Laboratorija Upstream) koja pružaju usluge ispitivanja kvaliteta tokom celog procesa proizvodnje nafte i rafinerijske prerade.

Proces kontrole kvaliteta započinje ispitivanjima kvaliteta sirove nafte na poljima u pogonskim laboratorijama, zatim ispitivanjima sirove nafte pripremljene za rafinerijsku preradu, preko ispitivanja kvaliteta procesnih tokova i poluproizvoda bitnih za praćenje i kontrolu rada rafinerijskih pogona, pa sve do kontrole kvaliteta finalnih rafinerijskih proizvoda i izdavanja Izveštaja o ispitivanju. Izveštajem o ispitivanju se potvrđuje da je kvalitet proizvedenih goriva u skladu sa propisanim kvalitetom prema zahtevima nacionalne regulative.

Laboratorijska ispitivanja pri finalnoj kontroli kvaliteta, pre konačne isporuke goriva krajnjim potrošačima, sprovode se u cilju obezbeđenja kvaliteta goriva prilikom transporta od rafinerije do benzinskih pumpi i sprečavanja eventualne degradacije goriva pri transportu.

Ovim postupcima je zagarantovan kvalitet goriva proizvedenih u NIS a.d.Novi Sad.

Direkcija Laboratorija Downstream je akreditovana prema zahtevima standarda SRPSISOIEC 17025:2006 (Sertifikat 01-372, izdat od strane Akreditacionog tela Srbije) i osposobljena za obavljanje poslova u sledećem obimu:

Fizička i hemijska ispitivanja:

 • goriva (sirove nafta, Evro BMB 98, Evropremijum BMB 95 (SRPS EN 228:2010), Evrodizel (SRPS EN 590:2010), TNG auto-gas (SRP EN 589:2012), mlazno gorivo Jet A-1 (GM-1), avio-benzin (Avgas 100LL), Ulje za loženje nisko sumporno gorivo-specijalno NSGS, Ulje za loženje srednje S, Ulje za loženje ekstra lako EL);
 • građevinskih proizvoda (Evro bitumen za puteve 50/70, 70/100, 160/220; polimer modifikovani bitumen za puteve PMB 45/80-65);
 • hemikalija i hemijskih proizvoda (tečnog sumpora, katalizatora, antifriza, maziva i kočionih tečnosti);
 • uzoraka životne sredine (vode);
 • Uzorkovanje goriva (tečnog naftnog gasa, nafte i tečnih naftnih proizvoda).

Ispitivanja se sprovode na više lokacija u zemlji, što obezbeđuje pokrivenost cele teritorije Srbije:

 • Za region centralne, južne i istočne Srbije-laboratorija u Nišu,
 • Za zapadni i beogradski region-laboratorija u Surčinu,
 • Za Vojvodinu-laboratorije u Pančevu i Novom Sadu.

Svoju osposobljenost i kompetentnost, laboratorija dokazuje kroz redovne nadzore koje sprovodi Akreditaciono telo Srbije (ATS).

Laboratorije su opremljene najsavremenijom laboratorijskom opremom i stručnim i obučenim inženjerskim i tehničarskim kadrovima.

Ovlašćenja državnih tela

Deo ispitivanja u Direkciji Laboratorija Downstream, sprovodi se na osnovu ovlašćenja izdatih od strane državnih tela Republike Srbije:

 • ovlašćenje za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti tečnih goriva naftnog porekla (Rešenje broj 312-01-01863/2013-03 Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine).
 • ovlašćenje za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti tečnog naftnog gasa (Rešenje broj 312-01-01862/2013-03 Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine).

Svoje potrebe za uslugama Direkcija Laboratorija Downstream, možete definisati popunjavanjem:
Zahtev za uslugu uzorkovanja/ispitivanja nafte i naftnih derivata
Zahtev za uslugu ispitivanja ulja i tehničkih tečnosti
Zahtev za uslugu ispitivanja otpadnih voda
Zahtev za ocenjivanje usaglašenosti

Vaš zahtev pošaljite na e-mail: ntc.laboratorija-rnp@nis.eu
Laboratorija će Vam u najkraćem roku poslati ponudu.

Anketa zadovoljstva korisnika laboratorijskih usluga

U sekciji USLUGE:

 •  

  Benzinske stanice

  Maloprodajne mreže brendova NIS Petrol i Gazprom

 •  

  Kartica za gorivo

  Brza, laka i sigurna nabavka goriva i dopunskog asortimana

 •  

  Laboratorija

  Usluge ispitivanja nafte i naftnih derivata

 •  

  Servisi

  Naftni i tehnički servisi

 •  

  Transport

  Transportne usluge trećim licima

 •  

  Veleprodaja

  Prodaja i isporuka široke palete proizvoda