Servisi

Kompanija NIS poseduje sopstvene servisne kapacitete, koji u potpunosti zadovoljavaju potrebe Kompanije, i pružaju usluge trećim licima. NIS obavlja servisne delatnosti preko ćerki kompanija „NAFTAGAS-Naftni servisi“ i „NAFTAGAS-Tehnički servisi“.

nis_piu_naftni_servisi

Zahvaljujući savremenoj opremi i iskusnim kadrovima Blok “Servisi” je izvodio radove u mnogim zemljama u inostranstvu (Egipat, Turkmenistan, Azerbejdžan i dr.), a trenutno su u toku seizmička ispitivanja u Rumuniji.

 „NAFTAGAS-Naftni servisi“obavljaju sledeće servisne usluge u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa:

 • geofizička ispitivanja – seizmičke, gravimetrijske, elektromagnetne i geoelektrične metode ispitivanja;
 • izradu, opremanje i remont bušotina na naftu, gas i vodu – izradu naftnih, gasnih i hidrotermalnih bušotina kao i remont i opremanje istih;
 • sprovođenje specijalnih operacija i merenja na bušotinama na naftu, gas i vodu –elektrokarotažna i hidrodinamička merenja, cementacije, stimulacije i testiranja;

„NAFTAGAS-Tehnički servisi“ prate NIS u svim segmentima poslovanja, od istraživanja nafte, gasa i geotermalne energije, bušenja, servisa bušotina, prerade nafte i gasa do distribucije i prodaje. Bave se održavanjem i remontom objekata i opreme, izgradnjom cevovoda, instalacijom tehnoloških sistema za naftu i gas, pripremnim građevinskim radovima za bušenje i remont bušotina. Tehnički servisi pokrivaju područja mašinstva, elektrotehnike, građevinarstva i sertifikovane postupke ispitivanja i kontrolisanja.

Servisi NIS-a poseduju svu neophodnu opremu, postrojenja i transportna sredstva, koji su neophodni za obavljanje navedenih radova.

Prioritet Servisa je obezbeđenje što višeg kvaliteta pruženih usluga, povećanje tehničko–tehnološke efikasnosti i rast uposlenosti u NIS-u i drugim kompanijama. Cilj je da Servisi povećaju svoje prisustvo u okruženju i na međunarodnom tržištu.

U sekciji USLUGE:

 •  

  Benzinske stanice

  Maloprodajne mreže brendova NIS Petrol i Gazprom

 •  

  Kartica za gorivo

  Brza, laka i sigurna nabavka goriva i dopunskog asortimana

 •  

  Laboratorija

  Usluge ispitivanja nafte i naftnih derivata

 •  

  Servisi

  Naftni i tehnički servisi

 •  

  Transport

  Transportne usluge trećim licima

 •  

  Veleprodaja

  Prodaja i isporuka široke palete proizvoda