28.12.2016

Синергетски тржишни наступ

Војо Кркобабић
  • Views 720

Дирекција за трговину електричном енергијом у Блоку „Енергетика“
успешно тргује електричном енергијом на слободном тржишту и већ је присутна на тржиштима у Румунији, Мађарској, Словенији, Босни и Херцеговини и Црној Гори, а ускоро ће је бити и на тржиштима осталих земаља у овом делу Европе.

Осим лидерске позиције у нафтном бизнису, наша компанија системом когенерације већ три године на нафтним и гасним пољима успешно производи електричну енергију. У последњој години овај пословни успех стручњака НИС-а вишеструко је надограђен изузетно успешним уласком Компаније у купопродају електричне енергије на слободном тржишту у овом делу Европе. Производња струје, њено коришћење за сопствене потребе и почетак њене успешне продаје купцима само су мањи део укупног менаџмента електричном енергијом, а највећа заслуга за овај одлично осмишљен и организован продор припада запосленима у Дирекцији за трговину електричном енергијом у Блоку „Енергетика“. Већ потврђеној лидерској позицији НИС-а у региону кад је реч о нафтном бизнису сада се у пуном замаху придружује и посао трговином електричном енергијом на слободном тржишту, што је несумњив доказ да НИС успешно корача путем модерне енергетске компаније, што и јесте наше стратегијско пословно опредељење.

Заједничка понуда деривата и струје

– Најзначајнији задатак Дирекције за трговину електричном енергијом је синергетски наступ различитих комерцијалних одељења НИС-а кроз заједничку понуду деривата нафте, гаса и електричне енергије и то је нешто чему тежимо по узору на најмодернија европска тржишта – истиче Ђорђије Јањушевић, директор ове Дирекције и додаје:

– Сматрамо да НИС има јединствену прилику да кроз препознату постојећу малопродајну мрежу и обједињене разнородне енергетске делатности тржишту понуди специфичан сет производа на који конкуренција неће имати адекватан одговор. Дирекција за трговину електричном енергијом је посебно поносна што је успела да с НИС-овим брендом упозна велика имена у области производње и трговине електричном енергијом и ван граница наше земље, користећи притом постојећу мрежу компанија НИС групације. Нема сумње да наша организациона структура у такмичарским тржишним условима на најбољи начин прати потребе модерног пословања. Извршне јединице за велепродају и малопродају су, уз стални мониторинг и контролу изложености ризицима, свакодневно подржане оперативном подршком нашег диспечерског центра који ради 24 часа. На слободном тржишту електричне енергије присутни смо и препознати као поуздан снабдевач, а то значи да смо у конкурентској утакмици на потпуно либерализованом тржишту кадри да по најповољнијим ценама купимо струју и, уз одговарајућу маржу, по прихватљивим ценама продамо ову специфичну робу купцу. Купопродајна мрежа се свакодневно шири, а ово је врло динамичан посао који захтева непрестано присуство на тржишту – рекао је Ђорђије Јањушевић.

Рекордна купопродаја

НИС је, поред ЕПС-а, за сада једини произвођач и врло успешан трговац електричном енергијом на тржишту Србије како у малопродаји, тако и у велепродаји. На укупан финансијски приход Блока „Енергетика“ за девет месеци ове године и раст ЕБИТДЕ, одмах после продаје гаса спољним потрошачима и продукције енергије у сопственим енерганама у Панчеву и Новом Саду, утицао је приход остварен трговином електричном енергијом.

– Рекордну купопродају смо забележили у августу ове године, кад је промет износио више од 300 МWh/h, односно 224 хиљаде МWh електричне енергије за цео месец – рекао је Небојша Војводић, координатор за трговину електричном енергијом, који даље каже:

– На НИС-овим нафтним и гасним пољима широм Србије тренутно је у раду 12 мини-електрана са укупном инсталисаном снагом око 14 мегавата (МW), а електрична енергија произведена у 7 постројења инсталисане снаге 10,5 МW продаје се на слободном тржишту. Укупна производња из преосталих пет мини-електрана инсталисане снаге 3,5 МW, за које је НИС стекао статус повлашћеног произвођача електричне енергије, продаје се по субвенционисаним ценама. Осим управљања производњом из сопствених производних капацитета, трговина електричном енергијом преко наше дирекције је знатно већа. Сатна динамика трговања се у просеку креће на нивоу 200 МWh/h – истакао је Војводић.

Менаџмент електричном енергијом

У 2016. години НИС је проширио своје пословање на тржишта Босне и Херцеговине, Словеније и Мађарске. Улога Дирекције за трговину електричном енергијом у оквиру Блока „Енергетика“ је вишеструка. Први циљ, посебно на самом почетку рада Дирекције, био је да се обезбеди уредно снабдевање свих места потрошње у оквиру НИС-а, који спада у категорију већих индустријских потрошача у Србији. Друга улога је пласман оног дела електричне енергије који није у систему субвенција, односно који је намењен продаји на слободном тржишту. Трећа и најважнија улога је остваривање позитивног пословања из послова трговином електричном енергијом у земљи и иностранству.

Дирекција за трговину електричном енергијом у Блоку „Енергетика“ носи велику одговорност и успешно координира напорима да се остваре ови различити пословни циљеви, интегришући све улоге на тржишту – улогу произвођача, потрошача и трговца.
– Стратешка опредељеност НИС да постане енергетски лидер у југоисточној Европи намеће нам неопходност да обезбедимо инфраструктуру за наступ на свим регионалним тржиштима и омогућимо трговину разнородним производима електричне енергије – истиче Вељко Ћук, менаџер за управљање ризицима у Дирекцији.

– НИС је тренутно присутан на тржишту шест земаља и две берзе електричне енергије у региону, а у наредним годинама – наглашава даље Вељко – покрићемо цео простор Балкана и проширити пословање на неке од најликвиднијих тржишта Централне Европе. Посебан акценат стављамо на контролисани раст и одговорно пословање, не доводећи у питање пословне резултате НИС-а. Контролним механизмима и системом лимита водимо рачуна о изложености тржишним, кредитним и оперативним ризицима. Циљ није ограничавање могућности за профитабилно пословање, већ комуницирање јасних оквира за трговину, који ће омогућити прави степен слободе приликом доношења пословних одлука.

Кључ успеха – стално присуство на тржишту

НИС тргује електричном енергијом у име три компаније из НИС групе: НИС а.д. Нови Сад, НИС Петрол С.р.л. и G-Petrol д.д. Сав посао трговине и управљања ризицима обавља се у оквиру централизованог Trading Floor-а у НИС а.д. Нови Сад. Запослени у зависним предузећима пружају сву административну и логистичку подршку. Наша матична компанија лиценцирана је за пословање у Србији и Црној Гори, као и у земљама у граничном подручју Србије (Македонија). G-Petrol д.д. је регистрован за трговину унутар и на границама Босне и Херцеговине, док НИС Петрол С.р.л., као предузеће основано у оквиру Европске Уније (Румунија), има право наступа на тржиштима ЕУ. НИС је тренутно присутан на тржиштима Румуније, Словеније и Мађарске. Стратешки циљ је пробој на тржишта свих ЕУ земаља у региону.

– НИС жели и мора да своје пословање прошири на суседна тржишта, јер су сва та тржишта различите ценовне зоне – наглашава Ђорђе Весић, менаџер за трговину електричном енергијом. – На тај начин НИС директно приступа различитим ценама и може своје вишкове или мањкове електричне енергије да продаје и купује по најповољнијим ценама. Може се догодити, на пример, да неки енергетски поремећаји у нашем суседству, али и удаљенијим земљама, утичу на понашање НИС-а у Србији. На пример, услед продуженог ремонта нуклеарних електрана у Француској може доћи до великог скока цене електричне енергије, које ће се одразити и на регион југоисточне Европе. Овај догађај би довео до измене и одлагања плана ремонта когенеративних постројења која поседује НИС како би се електрична енергија још производила и продала по вишим ценама. Или, да поменемо и обрнут пример, услед огромне производње електричне енергије из ветрогенератора у Немачкој могло би да се деси да цене електричне енергије у нашем региону знатно опадну. У овом случају сугестија из Дирекције за трговину електричном енергијом била би да се у том периоду обаве евентуални ремонти процесних постројења за производњу електричне енергије. На овај начин Дирекција за трговину жели да утиче на деловање других субјеката у НИС-у, како би се направила додатна вредност у пословима који се иначе већ обављају – рекао је Весић.

Народно позориште под НИС-овим светлима

Од 2014. године сви потрошачи у Србији имају могућност да на слободном тржишту изаберу свог снабдевача електричне енергије.

– С обзиром на пословну политику ширења портфеља наша компанија се, и поред јаке конкуренције, укључила и у ову тржишну утакмицу – рекао нам је Милан Мандић, менаџер за трговину електричном енергијом.

– Средином октобра ове године прве количине електричне енергије, произведене у малим електранама на нафтним и гасним пољима НИС-а, преко преносне и дистрибутивне мреже испоручене су Народном позоришту у Београду, с чијим представницима је потписан први уговор о снабдевању. Годишња потрошња електричне енергије Народног позоришта у Београду износи око 2 гигават часа (GWh). Овог месеца потписан је и уговор с београдском спортском халом Арена и у току је законски процес промене снабдевача. Ово је само почетак процеса продаје струје крајњим потрошачима, а у току су преговори с још неколико потенцијалних клијената с којима се очекује потписивање уговора до краја године – сазнали смо од менаџера за трговину електричном енергијом.

Менаџмент електричном енергијом у који је Дирекција за трговину у Блоку „Енергетика“ за кратко време ушла храбро и уз поштовање највиших професионалних стандарда у овој области, омогућио је запосленима у овом делу наше компаније да зналачки користе све облике купопродаје. Ово се односи на промет електричном енергијом путем тендера јавних предузећа, трговину на берзи, билатералну трговину и до данас најраспрострањенију купопродају преко брокера и OTC платформи.

Чланак је објављен у магазину Energize бр. 10

  • Подели:
  • Facebook
  • Twitter