Набавка

У циљу постизања оптималног нивоа конкуренције међу учесницима у процедурама набавки, Функција за набавку се, као једним од својих приоритета, бави развојем сарадње са добављачима.

Поверење између учесника у процесу набавке је кључно за одржавање дугорочних и здравих односа.

Искрено верујемо да нас отвореност и конкуренција чине бољим, зато је наш циљ да сви заинтересовани учесници добију једнаку шансу у процесу квалификације за статус потенцијалних добављача НИС а.д. Нови Сад.

cSRM

Почетком априла 2016. у рад је пуштен cSRM систем, корпоративна електронска платформа за избор добављача материјала и извођача радова.
Референти набавке кроз електронску платформу у SAP cSRM-у креирају процедуре набавке, дефинишући основне параметре процеса. Добављачи који су укључени у Базу квалификованих добављача и позвани (путем мејл-а од стране НИС а.д. Нови Сад) да учествују у процедури набавке, своје понуде достављају путем SRM SAP портала
на линку: SAP SRM Портал.

Добављачи који још нису добили приступ SAP SRM порталу, могу се пријавати у базу потенцијалних добављача на линку „Постаните наш добављач„.