Контакти

Контакти

Функције за набавку:

Набавка материјала и опремеkabinet_mtr@nis.eu

Набавка за нафтно-сервисне услуге mtspki.projekat.bnsu@nis.eu

Набавка услуга за основну производну делатност и капиталну изградњу kabinet_so@nis.eu

Административно – управљачке набавкеfmtspiki.saun@nis.eu

Контакт маил по пословним областима:

Зависно друштво Нафтагас-Нафтни сервиси НФС Сектор за набавку ngs.nabavka@nis.eu

Блок Истраживање и производња Сектор за набавку ups.nabavka@nis.eu

Блок Прерада РНП Сектор за обезбеђење МТР rnp.obezbedjenje-mtr@nis.eu

Блок Промет ПРО Дирекција за МТ и СП pro.mtisp@nis.eu

Контакт лица у вези са продајом неконкурентне и неликвидне робе

НИС а.д.Нови Сад Срђан Добросављевић
064/8881829 Srdjan.dobrosavljevic@nis.eu

Зависна друштва НФС,ТХС,ТРС Милан Кравић
0648888734 Milan.kravic@nis.eu

Блок Истраживање и производња Никола Диздар
064/8882460 nikola.dizdar@nis.eu

Блок Прерада Драгана Чубрић
064/8885931 dragana.cubric@nis.eu

Блок Промет Саша Јасин
064/8881645 saša.jasin@nis.eu

Блок Истраживање и производња Дирекција за управљање нафтно сервисним услугама ups.nabavka@nis.eu

Контакт мејл за тендере:

Тендери tender@nis.eu

Подршка у раду на SRM Порталу

Подршка у раду са SRM Порталом:

Подршка за Базу извођача радова и добављача fmtspiki.bazakd@nis.eu

Подршка за логовање и промену лозинке auth.bazakd@nis.eu

Подршка у раду са SRM Порталом (технички проблеми) srm.nabavka@nis.eu

Подршка у раду са процедурама на Порталу:

Организациони део: Кључни корисник МТР Кључни корисник СУ
Функција за набавку Сања Јованов
021 481 3268
064 8885699
sanja.jovanov@nis.eu
Владимир Поптешин
021 481 2505
0648884473
vladimir.poptesin@nis.eu
Служба за административно управљачке набавке Зоран Анђелковић
021 481 2472
064 8886345
Zoran.Andjelkovic@nis.eu
Зоран Анђелковић
021 481 2472
064 8886345
Zoran.Andjelkovic@nis.eu
Зависно друштво Нафтагас-Нафтни сервиси Тијана Периз
023 529 325
064 8886581
Tijana.Periz@nis.eu
Горан Васиљевић
023 529 319
064 8888347
Goran.Vasiljevic@nis.eu
Тијана Периз
023 529 325
064 8886581
Tijana.Periz@nis.eu
Горан Васиљевић
023 529 319
064 8888347
Goran.Vasiljevic@nis.eu
Блок Промет Николета Марић
011 205 8300
064 8881560
Nikoleta.Maric@nis.eu
Николета Марић
011 205 8300
064 8881560
Nikoleta.Maric@nis.eu
Александра Јузбашић
011 205 8298
064 8881474
aleksandra.juzbasic@nis.eu
Блок Прерада Ненад Веселић
013 324 576
064 8885935
Nenad.Veselic@nis.eu
Драгана Алексић
013 324 623
0648885941
Dragana.Aleksic@nis.eu
Блок Истраживање и производња Огњен Тодоровић
021 481 3466
064 8888075
Ognjen.Todorovic@nis.eu
Весна Баника Хусаг
021 481 3749
064 8882942
Vesna.Banika@nis.eu

Набавка