Контакти

Функције за материјално-техничку и сервисну подршку и капиталну изградњу:

Набавка материјала
и опреме

kabinet_mtr@nis.eu

Набавка за нафтно-сервисне услуге
mtspki.projekat.bnsu@nis.eu

Набавка услуга за основну производну делатност и капиталну изградњу
kabinet_so@nis.eu

Контакт маил по пословним областима:

Блок Сервиси
ОФС Сектор за МТ
и СП Блока Сервиси
ofs.mtsp@nis.eu

Блок Енергетика
ЕНР Сектор за МТСП и КИ
enr.mtsp@nis.eu

Блок Истраживање и производња
УПС Сектор за МТ СП
ups.mtsp@nis.eu

Блок Прерада
РНП Сектор за
обезбеђење МТР
rnp.obezbedjenje-mtr@nis.eu

Функција за организациона
питања

ФОП Сектор за набавке
fop.nabavke@nis.eu

Блок Промет
ПРО Дирекција за МТ и СП
pro.mtisp@nis.eu

Блок Истраживање и производња
Дирекција за управљање
нафтно сервисним услугама
ups.unsu@nis.eu

Подршка у раду са SRM Порталом:

Подршка за Базу извођача
радова и добављача

fmtspiki.bazakd@nis.eu

Подршка за логовање и
промену лозинке

auth.bazakd@nis.eu

Подршка у раду са SRM Порталом
(технички проблеми)

auth.bazakd@nis.eu

Подршка у раду са процедурама на Порталу:

Организациони део: Кључни корисник МТР Кључни корисник СУ
Блок Енергетика Данијела Батинић
021 481 3062
064 8884365
Danijela.Batinic@nis.eu
Сандра Бојић
021 481 2391
064 8881481
sandra.bojic@nis.eu
Функција за организациона
питања
Зоран Анђелковић
021 481 2472
064 8886345
Zoran.Andjelkovic@nis.eu
Зоран Анђелковић
021 481 2472
064 8886345
Zoran.Andjelkovic@nis.eu
Блок Сервиси Тијана Периз
023 529 325
064 8886581
Tijana.Periz@nis.eu
Горан Васиљевић
023 529 319
064 8888347
Goran.Vasiljevic@nis.eu
Тијана Периз
023 529 325
064 8886581
Tijana.Periz@nis.eu
Горан Васиљевић
023 529 319
064 8888347
Goran.Vasiljevic@nis.eu
Блок Промет Ана Ујчић
011 205 8814
0648886355
Ana.Ujcic@nis.eu
Ана Ујчић
011 205 8814
0648886355
Ana.Ujcic@nis.eu
Александра Јузбашић
011 205 8298
064 8881474
aleksandra.juzbasic@nis.eu
Блок Прерада Ненад Веселић
013 324 576
064 8885935
Nenad.Veselic@nis.eu
Драгана Алексић
013 324 623
0648885941
Dragana.Aleksic@nis.eu
Блок Истраживање
и производња
Огњен Тодоровић
021 481 3466
064 8888075
Ognjen.Todorovic@nis.eu
Весна Баника Хусаг
021 481 3749
064 8882942
Vesna.Banika@nis.eu
НИС I списак Сања Јованов
021 481 3268
064 8885699
sanja.jovanov@nis.eu
Владимир Поптешин
021 481 2505
0648884473
vladimir.poptesin@nis.eu

Контакт лица у вези са продајом неконкурентне и неликвидне робе

НИС а.д.Нови Сад
Срђан Добросављевић
064/8881829
Srdjan.dobrosavljevic@nis.eu

Зависна друштва НФС,ТХС,ТРС
Милан Кравић
0648888734
Milan.kravic@nis.eu

Блок Истраживање и производња
Никола Диздар
064/8882460
nikola.dizdar@nis.eu

Блок Прерада
Драгана Чубрић
064/8885931
dragana.cubric@nis.eu

Блок Промет
Саша Јасин
064/8881645
saša.jasin@nis.eu

Блок Енергетика
Зоран Вулетић
064/8884466
zoran.vuletic@nis.eu

Блок Истраживање и производња
Дирекција за управљање нафтно
сервисним услугама
ups.unsu@nis.eu

Контакт мејл за тендере:

Тендери
tender-info@nis.eu

Набавка