О Набавци за добављаче

НИС а.д. Нови Сад даје приоритет конкурентном начину избора добављача. Конкурентан начин избора заснива се на анализи више тржишних понуда и избору добављача који је доставио технички прихватљиву и (што се тиче цене, рока испоруке/извршења, гарантног рока, средстава обезбеђења или додатних погодности за компанију) оптималну понуду.

Од наших добављача очекујемо да подједнако као и ми буду посвећени питањима здравља радника и безбедности на раду.

Наш избор је сарадња са друштвено одговорним компанијама, што значи да се у свом раду руководимо принципима транспарентности, фер конкуренције и етичког пословања. Од наших добављача очекујемо да подједнако као и ми, буду посвећени питањима здравља радника и безбедности на раду, очувања животне средине и позитивног утицаја на екологију и природне ресурсе.

Сматрамо да је поверење између учесника у процесу набавке кључно за одржавање дугорочних и здравих односа, због чега инсистирамо на транспарентности наших процедура и давању отворене и директне повратне везе без обзира на време, место или вредност набавке.

Набавка

 •  

  О Набавци за добављаче

  Како НИС а.д Нови Сад види набавку

 •  

  HSE упитник

 •  

  Отворени тендери

  Погледајте наше актуелне набавке

 •  

  Квалификације

  Квалификујте се за учешће у набавним процедурама

 •  

  Продаја и закуп имовине

  Продаја имовине у НИС а.д. Нови Сад

 •  

  Често постављана питања

  Одговори на најчешћа питања о набавкама